Nové tachografy majú uľahčiť kontrolu vodičov

Zdroj: Flickr, Photo by Maurice Koop

Tachografmi je dnes vybavených šesť miliónov európskych kamiónov a autobusov. Ich úlohou je kontrolovať, či vodiči dodržiavajú predpisy cestnej dopravy. V prípade nových vozidiel sa digitálny tachograf stal povinným v roku 2006. Súčasný návrh má aktualizovať právny rámec z roku 1985.

Podľa údajov Európskej komisie sa priemerne u 9 % kontrolovaných vozidiel zistí porušovanie predpisov. U zhruba jednej štvrtiny z nich sa zistilo najmä porušenie pravidiel o tachografoch. Priemerne okolo 45 000 vozidiel porušuje v každom okamihu pravidlá EÚ o tachografoch.

EÚ chce návrhom zamedziť podvodom a znížiť administratívnu záťaž. Nové tachografy by mali priniesť úsporu 515 mil. ročne.

Komisia zverejnila návrh ešte minulý rok. Ak ho schváli aj Parlament a Rada, nariadenie vstúpi do platnosti v roku 2017. Dnes bude o návrhu hlasovať parlamentný výbor pre dopravu.

„Tento návrh má veľký význam nielen z hľadiska zachovania spoľahlivosti digitálnych tachografov, ale predstavuje aj významný krok pri zavádzaní inteligentných, integrovaných palubných jednotiek v kamiónoch, ktoré prispejú k zlepšovaniu efektívnosti dopravného systému EÚ,“ vyhlásil pred rokom podpredseda Európskej komisie pre dopravu Siim Kallas.

Digitálne tachografy sa od analógových líšia najmä obmedzením manuálneho zadávania dát, keďže majú zabudovaný satelitný lokalizačný systém.

Novinkou je aj to, že vodičské preukazy by mohli byť zlúčené s elektronickými "pamäťovými kartami vodiča". To zabráni vzájomnej zámene kariet medzi vodičmi. Prísnejšie budú aj kontroly inštalácie a kalibrácie tachografov. Dopravné firmy ich do svojich vozidiel nebudú môcť inštalovať samy.

Rumunská europoslankyňa za sociálnu demokraciu Silvia-Adriana Ţicău požaduje, aby sa vyvinuli aplikácie umožňujúce interpretáciu zaznamenaných dát. To podľa nej uľahčí kontrolu dodržiavania predpisov vodičmi. Taktiež žiada posilnenie ochrany osobných údajov vodičov uložených v systéme, ako aj harmonizáciu jednotlivých výkladov nahraných údajov a úroveň sankcií.