Nový harmonogram výziev pre ROP 2009

Prvá výzva ROP v roku 2009 má byť vydaná už v januári a bude určená pre oblasť podpory 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Výzvy v rámci jednotlivých opatrení ROP majú priebežný charakter.

V ROP je dostupných 1.7 mld eur, rozdelených do šiestich opatrení. Prvé výzvy boli zverejnené už v minulom roku.

Výzvy na prekladanie žiadostí pre jednotlivé opatrenia ROP sp zverejňované na stránkach programu (www.ropka.sk), stránkach Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (www.build.gov.sk). Prehľadne spracované ich pravidelne zverejňuje aj portál EurActiv.sk v časti Aktuálne výzvy.