Nový poradný orgán pre regionálny rozvoj

Krátka správa

6. marca 2007 predsedal minister Marian Janušek prvýkrát novoustanovenému poradnému orgánu – Rade ministra pre regionálny rozvoj. Čestné funkcie prijalo v ňom mnoho expertov pre regionálny rozvoj z vicaerých renomovaných inštitúcií (napr. vedeckí pracovníci slovenských univerzít) a odborníkov z rezortu výstavby a regionálneho rozvoja.

Úlohou rady je pomáhať prenosu poznatkov vedy do praxe regionálneho rozvoja Slovenska v rámci pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, informoval EurActiv hovorca ministerstva, Miroslav Bátovský.

Ide o ministerskú iniciatívu. Vláda Slovenskej republiky spolupracuje s viacerými poradnými orgánmi, ktoré čiastočne pokrývajú túto probelmatiku. Ide najmä o Ministerskú radu vlády SR pre záležitosti Európskej únie  a Radu vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami.