Nový Smokovec – centrum európskej regionálnej ekonomiky

Krátka správa

Stredoeurópska konferencia Regionálna ekonomika a politika sa koná 10.-13. októbra 2007. Rezonovať na nej budú témy ako regionálny rozvoj a rast, geografické informačné systémy, znalostná ekonomika, inovácie, rozvoj infraštruktúry, decentralizácia vo verejnej správe a ďalšie. Porovná podobnosť problémov stredoeurópskeho priestoru a západnej Európy, ale zároveň sa pozrie na špecifická súčasnosti a histórie stredoeurópskych krajín, ktoré robia opodstatnenou otázku, či sú potrebné aj iné nástroje regionálnej politiky ako tie „všeobecne zaužívané“ v rámci štrukturálnej pomoci EÚ.

Na konferencii sa zúčastní vyše 150 regionalistov z 15 krajín. Jedným z jej zámerov je ale aj podpora mladých vedcov, ktorí sa môžu prezentovaným príspevkom uchádzať o cenu dvoch rektorov – rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Antona Čižmára a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Rudolfa Siváka.

Konferenciu otvorí štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Daniel Ács. V rámci podujatia vystúpia napr. prezident ERSA Paul Cheshire z Londýnskej Ekonomickej univerzity a Peter Nijkamp, nositeľ Európskej ceny za regionálne  vedy z Amsterdamu.

Organizátormi sú Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach spolu s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v BratislaveEurópskou spoločnosťou pre regionálne vedy (ERSA). ERSA pôsobí ako najväčšia strešná organizácia v oblasti sídelnej a regionálnej politiky v Európe.