O mestskom rozvoji v Marseille

Ministri z členských krajín EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska, zodpovední za bývanie spolu s  predstaviteľmi EK a EP diskutovali o dostupnosti bývania pre ohrozené skupiny občanov. Hlavnou témou bolo posudzovanie štátnej pomoci pri podporných programoch na zvýšenie dostupnosti bývania. Programy štátnej pomoci si totiž v súčasnosti vyžadujú dlhý čas prípravy aj schvaľovania a sú veľkou dodatočnou administratívnou záťažou.

Slovensko zastupoval minister výstavby Janušek, ktorý v tejto súvislosti navrhol, aby vznikla pracovná skupina, ktorá bude spolu s  príslušnými generálnymi riaditeľmi Európskej komisie analyzovať súčasnú situáciu ako aj legislatívny rámec pre hospodársku súťaž vo všetkých členských krajinách EÚ. Výsledkom by bol spoločný postup pri hľadaní východiska z tejto situácie. Návrh ministra Januška podporili nielen  nové členské krajiny, ale aj Švédsko, Portugalsko a Luxembursko.

Ministri členských krajín EÚ budú počas trojdňového stretnutia hovoriť aj o rozvoji miest. Pokúsia sa nájsť praktické riešenie, ktoré umožní v krajinách EU realizovať zámery tzv. Lipskej charty. Ministri ju prijali v roku 2007 počas nemeckého predsedníctva EU. Cieľom je zabezpečiť taký rozvoj európskych miest, ktorý bude udržateľný environmentálne, sociálne aj kultúrne.

Lipská charta sa venuje dvom hlavným problémom – integrácií mestských rozvojových politík a sociálne zanedbaným štvrtiam.

Integrovaný mestský rozvoj pokrýva:

  • vytváranie a podpora verejným priestorom s vysokou kvalitou,
  • modernizácia základnej infraštruktúry sietí a zvýšenie energetickej eficiencie,
  • proaktívne inovačné a vzdelávacie politiky.

Pozornosť na sociálne zanedbané štvrte má sústrediť pri:

  • Sledovaní stratégií pre obnovu prírodného životného prostredia,
  • Posilnení miestnej ekonomiky a miestneho pracovného trhu,
  • Proaktívnom vzdelávaní a školiacich programoch pre deti a mládež,
  • Podpore sociálne dostupnej mestskej dopravy

“Integrovaný mestský rozvoj “

Lipská charta odporúča pri tvorbe mestských politík, aby šla aj za tradičné hranice verejnej správy a aby zahŕňala podnety a angažovanie širokého spektra „ekonomických aktérov, a  verejnosti“ na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.

Zameranie na “sociálne slabé susedstvá“

Prepojením ekonomického rozvoja s trvalým rozvojom, chce Lipská charta  venovať primeranú pozornosť problémom, ako sú vysoká nezamestnanosť a sociálna exklúzia. I keď to charta špeciálne nespomína, je možné, že práve veľké nepokoje vo francúzskych mestách v roku 2005 boli dôvodom pre spomínanie „vysokej nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia“.

Viac z eurofondov

Charta povzbudzuje členské štáty, aby „využili možnosť európskych štrukturálnych fondov pre „dôležité integrované mestské rozvojové programy“.