O vízii európskeho poľnohospodárstva

Mariann Fischer Boel

Krátka správa

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP / CAP) prešla viacerými reformami. Tá posledná začala v roku 2003, ktorej princípy sa začínajú uplatňovať v sektoroch vinárstva, ovocinárstva a pestovania zeleniny.

V rokoch 2008/2009 prebehne previerka a reflexia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Prvú z nich nazýva komisárka „health check“ (doslovne zdravotná previerka), ktorý má preskúmať, či reformovaná SPP funguje ako má a aké úpravy si vyžaduje. Druhé preverenie bude analýza, ktorá navrhne podobu SPP po roku 2013. Tá bude súčasťou všeobecnej revízie rozpočtu EÚ.

Hlavnou myšlienkou pre poľnohospodársku politiku Únie je: farmársky sektor budúcnosti musí byť konkurencieschopným sektorom, ktorý sa hrdo zapojí do boja o regionálne a medzinárodné trhy. To bolo už bolo zrejmé aj účastníkom rokovaní WTO v Dohe. Počas nich bola opätovne predkladaná požiadavka postupného odbúranie proimportných dotácií. To vo veľkom využijú lacní poľnohospodárski exportéri v globálnom meradle.

Globalizačné tendencie nemožno vnímať ako katastrofické scenáre, netreba samotnej globalizáciu podriaďovať všetky aktivity, ale naopak z nej urobiť vlastného služobníka. Prečo neustále narážame na agroprodukciu v Brazílii, keď sú tu trhy v Indii, kam môžu smerovať európske vysokokvalitné potravinové výrobky. Je potrebné usilovne pracovať na odstraňovaní prekážok, ktoré nám zabraňujú prístup na tieto trhy. Podľa komisárky je nutné sa zameriavať rovnako intenzívne i na miestne trhy. Nesmie dochádzať k tomu, že ľudia zaplatia viacej za potraviny a nápoje kvôli špecifickej chuti, ale aj za tie, ktoré pochádzajú z bezprostredného regiónu.

Pod drobnohľad sa dostanú nástroje, ako sú napríklad intervenčné a produkčné kvóty. Tie podľa nej obmedzujú konkurencieschopnosť. Jasným signálom bude zánik mliečnych kvót v roku 2015. Popri „health checku” a revízii rozpočtu je potrebné sa pozrieť bližšie ako funguje schéma jednotných platieb.

Mariann Fischer Boel neobišla ani ďalšie oblasti, do ktorých poľnohospodárstvo zasahuje. Tými sú krajinotvorba, produkcia biopalív, uplatňovanie environmentálnych štandardov, vidiecka rozvojová politika, či princípy modulácie. Faktom ostáv, že EÚ ubrala vo finančnej perspektíve na roky 2007 – 2013 až 20 mld. eur rozvoju vidieka, čo je problém pre nové členské krajiny.