Obce majú pomôcť eurovoľbám

Predseda EP Hans-Gert Pöttering a predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande vyzvali otvoreným listom samosprávy, aby pomohli pri mobilizácii občanov pred voľbami do EP. Miestne a regionálne samosprávy pritom môžu využiť komunikačné a informačné nástroje európskych inštitúcií.

V liste sa konkrétne navrhujú informačné stretnutia v obciach, zaslanie listov občanom, či otvorenie špeciálnych častí stránok samospráv, venovaných eurovoľbám. Predsedovia tiež samosprávy vyzvali, aby podporili informačné aktivity kandidátov na poslancov do EP v rámci predvolebnej kampane.

Špeciálny prieskum Eurobarometra realizovaný koncom roka 2008 zistil, že občania v Únii vo všeobecnosti viac dôverujú samosprávam (50 %), než centrálnej vláde (30 %) alebo EÚ (47 %).

Na Slovensku je však situácia iná. Prejavil sa dlhodobý trend vyššej dôvery voči európskym, než národným inštitúciám. Kým 70 % občanov dôveruje Európskej únii, krajskej alebo miestnej samospráve dôveruje len 45 %. Vláde verí len o jedno percento respondentov viac. V priemere až 59 % opýtaných si myslí, že regionálne a lokálne autority majú „nedostatočný vplyv“ na  rozhodovanie v únii. Na Slovensku toto presvedčenia zdieľa 57 % opýtaných.(EurActiv.sk, 2. marec 2009)

Vďaka Maastrichtskej zmluve môže každý občan EÚ voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a orgánov miestnych samospráv bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte má bydlisko. Vzhľadom na rastúcu mobilitu Európanov je to dôležité právo, no mnohí občania o ňom nevedia. V predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2004 odovzdalo hlas mimo svoju krajinu pôvodu 12% občanov Únie.