Obnova domov z európskych peňazí

Krátka správa

Europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED, EĽS-ED) sa vo svojom vystúpení v rámci programu oficiálneho otvorenia zasadnutia Európsekho parlamentu vyjadril k problematike obnovy panelových domov v krajinách V4, Bulharsku a Rumunsku z európskych fondov.

Ako uviedol, tieto domy boli stavané pred 40 rokmi a nutne potrebujú obnovu. Príjmu podpory zo štrukturálnych fondov na túto obnovu pritom podľa jeho slov bráni pravidlo „de minimis“, podľa ktorého nesmie štát jednému prijímateľovi vyplatiť bez súhlasu Európskej komisie v priebehu troch rokov podporu viac ako 200 tisíc eur (približne 6,8 milióna Sk).

“Panelové sídliská pritom spravuje iba niekoľko subjektov – bytových družstiev alebo správcov. Priemerná cena komplexnej obnovy panelového domu je 580 tisíc Sk na jeden byt, teda približne 17 058 eur”, uviedol a dodal, že záujmom nových členských krajín je, aby Komisia v určitých prípadoch toto pravidlo nepoužila.

Panelové domy sú podľa Milana Gaľu jedným z hlavných problémov v urbanistickej obnove miest nových členských krajín EÚ a keďže sú v havarijnom stave, Európsku komisiu ako aj poslaneckých kolegov požiadal o podporu tejto iniciatívy.