Odborníci: Regionálna politika „nemôže robiť všetko“

Ohodnocovanie sa odohralo pod dohľadom Komisie a vykonal ho tým vedený nezávislou belgickou výskumnou spoločnosťou Applica.  Tá zároveň prednedávnom vyhrala kontrakt na vytvorenie odbornej hodnotiacej siete, ktorá má vykonať revíziu regionálneho rozvoja v EÚ, ako aj výsledkov ohodnotenia a ďalších štúdií.

Pri príležitosti predstavenia správy regionálny eurokomisár Johannes Hahn poznamenal, že dokument je dôkazom toho, že projekty je možné vyhodnotiť aj rozumným spôsobom.

Tvrdí tiež, že výsledky preukázali badateľný úspech v tvorbe pracovných miest, veľké zlepšenie v aktivitách malých a stredných podnikoch, či jasný sociálny a environmentálny pokrok.

Podkopáva súčasná kríza zistenia?

Hahn zároveň dodal, že zistenia správy poskytujú určitý návod na reformovanie regionálnej politiky po roku 2013, čím by sa maximalizoval jej úspech. V tejto súvislosti spomenul najmä potrebu nových indikátorov okrem HDP, ktoré by určili, či je politika úspešná.

Panel expertov vyjadril s jeho slovami súhlas. Namietal však, že obdobie rokov 2000 až 2006 charakterizoval stabilný ekonomický rast, zatiaľ čo súčasné obdobie je poznamenané hlbokou krízou.

„Hodnotou tohto ohodnotenia je, že sa môžeme poučiť z našich minulých chýb,“ povedal generálny tajomník DG Regio Dirk Ahner.

Budťe realistickí v tom, čo môže regionálna politika spraviť

Nie je nič zlé na tom pridať k ďalším všeobecným cieľom regionálnej politiky nové výzvy, ako napríklad v oblasti životného prostredia, pokiaľ budú „ambície ohľadne toho, čo sa dá dosiahnuť, skromné,“ tvrdí Harvey Armstrong z University of Sheffield.

Práve priveľké očakávania sú tým, čo marí snahu regionálnych fondov byť efektívnymi. Armstrong dodáva, že bol v posledných desaťročiach svedkom znepokojujúceho trendu takzvaných „preťažených misií“ v regionálnej politike. Inak povedané, EÚ podľa neho zašla príliš ďaleko v rozširovaní oblastí, kde si myslela, že môže regionálna politika priniesť pozitívnu zmenu.

Podľa Armstronga je zmysluplnejšie sa sústrediť na ohraničený počet cieľov.