Otázniky nad financovaním dopravy z eurofondov

Premostenie úseku Ladce - Sverepec

Pozadie

Komisia zaslala Slovenskej republike 2 listy. Žiadala vysvetlenie, či SR neporušuje pravidlá Únie pri výbere zhotoviteľov cestných stavieb rýchlostných komunikácií a diaľnic financovaných z prostriedkov štrukturálnych a Kohézneho fondu. Doterajšie argumenty zaslané EK nepostačovali a Únia žiada nápravu. (EurActiv 6. novembra 2006)

Otázky

  • Existuje riziko stopnutia EÚ peňazí

1. decembra 2006 pripustil Úrad pre verejné obstarávanie SR, že existuje riziko zastavenia čerpania peňazí z fondov EÚ na výstavbu diaľnic.

Komisia začala konať na základe podnetu z minulého roka. Komisia upozornila, že SR pochybila pri verejnej súťaži na výstavbu diaľnice D3 úsek Hričovské Podhradie – Žilina, keď pri konečnom hodnotení ponúk zohľadňovala aj referencie uchádzača. Referencie znamenajú súhrn skúseností uchádzača o verejnú zákazku. Kritérium referencií sa môže používať len na hodnotenie uchádzača, či je vôbec schopný splniť predmet zákazky. Nemôžu byť použité v samotnom tendri. Komisia čaká, aké nápravné opatrenia jej slovenská strana predloží do 18. decembra.

Diaľničný úsek Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov  (D3) v dĺžke 6,85 km je v realizácii a na jeho financovaní sa podieľa Kohézny fond EÚ, Európska investičná banka a štátny rozpočet SR. Tender na zhotoviteľa a stavebný dozor bol vyhlásený v máji 2005 a súťaž vyhralo konzorcium firiem Doprastav, a.s. – Váhostav – SK, a.s.- Strabag, a.s. Stavebný dozorca vykonávajú firmy BUNG a AMBERG.

  • Dištanc pre členov kartelu

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) riešil nedávno aj ďalší problém okolo diaľnic, o ktorý sa zaujímala Komisia. Šesť významných stavebných firiem kvôli kartelovej dohode pri výstavbe úseku diaľnice pod Tatrami potrestal Protimonopolný úrad pokutou 1,35 miliardy korún a päť rokov by sa nemali  môcť uchádzať o štátne a verejné zákazky. Vyplýva to zo stanoviska ÚVO, ktoré poskytol médiám 27. novembra 2006.  

Potrestané podniky sa do verejných súťaží ale budú môcť prihlásiť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Úrad posledný novembrový týždeň na päť rokov vylúčil z tendrov firmy Doprastav, Skanska DS, Inžinierske stavby Košice, Strabag a Betamont a  Mota-Engil. Skanska na súde napadla rozhodnutie Protimonopolného úradu o pokute.

Podľa zistenia Protimonopolného úradu firmy v roku 2004 vraj koordinovali svoje cenové ponuky v súťaži na stavbu diaľničného úseku Mengusovce  – Jánovce. Celkovú peňažnú sankciu úrad mierne znížil; podľa prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úradu mala pokuta dosiahnuť 1,47 mld. korún.

  • Slovensko ešte nevyužíva PPP projekty

Podľa odborníkov pri výstavbe dopravnej infraštruktúry v Európe sa dobre uplatňuje financovanie Public Private Partnership (PPP), čiže kombinácia verejných a súkromných investícií. Na Slovensku sa formou PPP majú financovať úseky diaľnice D1 Hričovské Podhradie  – Ivachnová a Jánovce – Studenec v celkovej dĺžke 94 km.

Pozície

„Od dnešného dňa, keď zistíme, že v prebiehajúcej súťaži je použité kritérium referencie alebo predošlých skúseností, takúto súťaž zrušíme,“ povedal včera predseda Úradu pre verejné obstarávanie Béla Angyal. Ak tieto opatrenia nebude Komisia považovať za dostatočné, postúpi záležitosť na Európsky súdny dvor a „hrozí, že sa zastaví financovanie výstavby diaľnic na Slovensku z eurofondov“. Úrad verí, že naše opatrenia uspokoja Európsku komisiu a Slovensku nebude hroziť zastavenie finančnej podpory EÚ na budovanie diaľnic. Riziko vidí Angyal v tom, že k podobnému kroku pristupovala Komisia v iných členských krajinách, aj keď v inej veci. „Náš zákon hovorí, že obstarávateľ musí preukázať, že firmy porušili zákon. V rozhodnutí (Protimonopolného úradu) sú presne vymenované firmy,“ uviedol šéf Úradu pre verejné obstarávanie Béla Angyal. Naznačil tak, že vylúčenie z tendrov sa bude týkať len potrestaných firiem a nie ich dcérskych či materských spoločností. Podľa Angyala päťročné vylúčenie z tendrov začalo plynúť 6. novembra, keď rozhodnutie protimonopolného úradu o pokute nadobudlo právoplatnosť. Verejné obstarávanie môže podľa neho budiť nedôveru aj pre kartelovú dohodu šiestich stavebných firiem. Úrad ich plánuje vyškrtnúť zo zoznamu subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky. V zmysle zákona by firmy mohli byť takto postihnuté až na päť rokov. „Prikláňam sa k tomu, aby päťročná lehota plynula od 6. novembra, lebo vtedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Protimonopolného úradu,“ povedal Angyal.

Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Marcel Jánošík pripustil, že sa Európska únia môže rozhodnúť nepreplatiť diaľničný úsek pri Žiline. Náklady na výstavbu úseku D3 dosahujú zhruba 5 miliárd korún. Z eurofondov by sa pritom malo prefinancovať až 4,2 miliardy. To by znamenalo vážny rozpočtový problém, ako aj problém v súvislosti s napĺňaním zmluvy s automobilkou Kia.  Hovorca ďalej uviedol, že riziko zastavenia financovania výstavby diaľnic z európskych peňazí hrozí len v tomto jedinom prípade, nie pri všetkých diaľničných úse­koch. Národná diaľničná spoločnosť už viac ako jeden rok nepoužíva pri tendri kritérium referencií, povedal Jánošík. 

„Proti tomuto stanovisku úradu sa nie je možné odvolať,“ povedala hovorkyňa  úradu pre verejné obstarávanie Helena Fialová. Usmernenie by úrad odvolal len v prípade, že by verdikt úradu zrušil súd, dodala. 

Doprastav rozhodnutie zatiaľ podrobnejšie nekomentoval. „Nevidel som ešte toto rozhodnutie, a preto sa k nemu nevyjadrujem,“ povedal predseda predstavenstva Doprastavu Ivan Šesták.

Skanska uviedla, že stanovisko úradu rešpektuje. „Fakt, že sa spoločnosť Skanska DS momentálne nemôže na Slovensku zúčastňovať verejných súťaží rešpektujeme. Sme však presvedčení, že sme sa nezákonného jednania nedopustili a proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu sme podali žalobu,“ informovala hovorkyňa skupiny Skanska na Slovensku Magdaléna Dobišová.