Parlament diskutuje o úlohe eurofondov počas krízy

Rozhodnutie Parlamentu, ktoré v Štrasburgu podporila veľká väčšina jeho poslancov, sa zameriava na zvýšenie úlohu fondov EÚ ako pomocného nástroja pre regióny v ich boji s krízou. Podľa gréckej europoslankyne  Rodi Kratsa-Tsagarapoulou je regionálna politika nie len spôsobom ako okamžite „zahasiť“ negatívne hospodárske a sociálne dôsledky krízy, ale aj dlhodobou stratégiou v prekonávaní štrukturálnych nedostatkov, ktoré vznikli alebo boli odhalené na pozadí krízy.

Zúfalé časy, flexibilné nástroje?

Podľa Tsagarapoulou musia byť financie z EÚ viac pružné najmä čo sa dostupnosti, fungovania a zdrojov týka. Inými slovami by malo byť ľahšie sa uchádzať o granty a prostriedky by sa mali rýchlejšie dostať k projektovým lídrom. „Za špeciálnych okolností- akou je hospodárska kríza- sa môže obzvlášť vyžadovať väčšia flexibilita,“ uvádza grécka poslankyňa v EÓ.

Nie všetci europoslanci však zdieľajú názor, že by sa na regionálne financovanie malo nahliadať ako na protikrízové opatrenie. Francúzska stredopravicová poslankyňa za EP Pascale Gruny (EPP), ktorá zároveň pracuje ako spravodajkyňa pre Európsky sociálny fond EurActiv-u povedala: „Európsky sociálny fond sa zameriava na dôležité potreby EÚ, ktoré nemajú nič s krízou. Tým myslím, že to prispieva k stálym výzvam v oblasti vzdelávania, tréningu, sociálnej inklúzie a najnovšie aj k cieľom v oblasti chudoby a sociálnej exklúzie, ktoré zadefinovala stratégia Európa 2020,“ hovorí Gruny. Francúzska europoslankyňa sa zároveň domnieva, že či sú časy ekonomického rastu alebo recesie, Európsky sociálny fond (ESF) by mal ostať na rovnakej úrovni financovania a fungovala.

„Podľa mňa ESF nie je odpoveďou na krízu v zmysle, že je tu viac nezamestnaných, viac ľudí s problémami a preto viac ľudí, ktorí potrebujú tréning, ale ide o nástroj, ktorý je odpoveďou na každodennú realitu- bez ohľadu na to, aká je úroveň nezamestnanosti v EÚ.“