Partnerské dohody zatiaľ predložilo 10 krajín

zdroj wikimedia

Prvou krajinou, ktorá už 10. januára Komisii predložila Partnerskú dohodu, bolo Poľsko. To je najväčším príjemcom pomoci regionálnej politiky. Pre obdobie 2014 – 2020 mu v rámci politiky súdržnosti pripadá suma až 82,5 miliardy eur.

Slovenská vláda schválila Partnerskú dohodu 12. februára. Dva dni na to ju obdržala Komisia. Celková alokácia prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre Slovensko počas nasledujúcich 7, resp. 10 rokov, činí 14 miliárd eur.

Najnižšiu alokáciu peňazí z EŠIF má Luxembursko, ktoré bude môcť v nasledujúcej dekáde  využiť sumu 59 miliónov eur.

Európska komisia v súčasnosti analyzuje Partnerské dohody ďalších ôsmich krajín, a to Francúzska, Lotyšska, Portugalska, Litvy, Fínska, Nemecka, Estónska a Dánska.

Zvyšných 18 štátov by malo dokument predložiť do 22. apríla.

Národné vlády často poukazujú na to, že čím skôr dôjde k ukončeniu rokovaní o národných strategických dokumentoch, tým skôr sa budú môcť peniaze čerpať. Komisia však zdôrazňuje, že nejde len o rýchlosť, podstatnejšia je kvalita návrhov.

Na viacero slabých stránok slovenskej Partnerskej dohody poukázal napríklad poslanec Miroslav Beblavý. Dokument podľa neho nerieši korupciu pri prideľovaní fondov. Nepáči sa mu ani množstvo priorít, na ktoré majú byť peniaze nasmerované. Napriek zníženiu počtu operačných programov (OP) z 11 na 6 vzrástol počet tém. Dôsledkom podľa neho bude ešte ťažkopádnejšie riadenie fondov, pretože niektoré programy bude mať na starosti viacero ministerstiev.