Pokračujú rokovania o napojení bratislavskej dopravy na TEN-17

foto: vlak Eurostar, stanica Gare du Nord v Paríži

„Vážne otázky dopravnej infraštruktúry by nemali byť predmetom politického boja“, povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo na rokovaní petržalského miestneho zastupiteľstva. 

"Pokiaľ budeme držať spolu, to znamená vláda SR, rezort dopravy, BSK, mesto Bratislava a príslušné mestské časti, tak je takmer vylúčené, aby nás nejakí lobisti rozoberali, aby sme o tie peniaze prišli," konštatoval Frešo. Je treba sa podľa neho vyhnúť tomu, aby sme "vlastnou nedohodou" nedokázali predložiť kvalitné projekty.

Delegácia v zložení zo zástupcov Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, ministerstva dopravy, župy a hlavného mesta rokovala včera v Bruseli o financovaní integrovanej dopravy na spojenie bratislavských železničných staníc Predmestie a Filiálka v podpovrchovom variante, na zahustenie zastávok železničnej dopravy z mestskej časti (MsČ) Devínska Nová Ves do MsČ Podunajské Biskupice. Témou bola aj stavba koľajovej trate v MsČ Petržalka.

Predpokladá sa tiež, že zahustená sieť zástavok systému mestskej hromadnej dopravy odbremení cestné komunikácie zo smerov Senec, Pezinok a Dunajská Lužná. Kraj počíta s predpokladanou kapacitou 30-tisíc cestujúcich v špičkovej trojhodine.

Súhlas Bruselu potrebujeme na financovanie z peňazí pre programovacie obdobie 2014 – 2020 pre trať z Janíkovho dvora z MsČ Petržalka na Hlavnú stanicu, povedal v pondelok primátor Milan Ftáčnik.

„Rokovania boli náročné ale konštruktívne. Spoločne s partnermi sme obhajovali postup a pripravenosť jednotlivých etáp zapojenia integrovanej dopravy na území regiónu a mesta. Veríme, že naše argumenty presvedčia Brusel a budeme úspešní,“ povedal po skončení rokovania Pavol Frešo. Ďalšie expertné rokovania budú na budúci týždeň. Ich cieľom je dospieť v dopravných projektoch k zhode medzi Bruselom, vládou, župou a mestom Bratislava.

Všetky plány sú súčasťou strategického projektu TEN-17, ktorého cieľom je prestavba dopravného železničného koridoru vedúceho cez Fracúzsko, Nemecko, Rakúsko až na Slovensko (Paríž – Štrasburg – Štuttgart – Viedeň – Bratislava) na vysokrýchlostnú trať pre osobnú aj nákladnú dopravu.

Pre Slovensko to predstavuje príležitosť napojiť železnice na hlavné dopravné koridory v Európe. Jeho súčasťou by bolo napojenie na Viedeň pomocou tunela pod Dunajom s predpokladom začatia prác v roku 2015.

(EurActiv/TASR)