Poľský minister: Naša krajina je vo využívaní fondov EÚ najefektívnejšia

Poľská ministerka pre regionálny rozvoj Elżbieta Bieńkowska v rozhovore pre internetový podnikateľský portál Polish Market priamo vyhlásila, že „v porovnaní s ostatnými novými členskými štátmi EÚ sa Poľsku podarilo tieto prostriedky z eurofondov využiť najefektívnejšie“.

Poľsko plne využilo všetky prostriedky, ktoré doň boli alokované, poznamenala a dodala, že to bolo aj cítiť vo výkonnosti ekonomiky.

Poľsko sa ako jediné vyhlo recesii

Varšava opakovane zdôraznila, že Poľsko je jedinou krajinou Európskej únie, ktorej sa podarilo sa vyhnúť recesii v roku 2009. Napriek tomu, že ich rast HDP bol minulý rok na desaťročnom minime keď dosiahol len 1,6 percenta, krajina je jediným členským štátom EÚ, ktorému sa podarilo udržať v čiernych číslach.

Hoci väčšina ekonómov úspech odvodzuje od veľkého spotrebiteľského trhu a silným ekonomickým základom, poľskí odborníci na EÚ tento výsledok pričítajú najmä zručnému a efektívnemu využívaniu fondov EÚ.

Počas prejavu v Európskom parlamente v Bruseli minulý týždeň poľská členka Parlamentu a bývalá eurokomisárka pre regióny Danuta Hubner povedala, že Varšava sa snažila dobehnúť bohatšie „staré EÚ“ krajiny. „A cítim, že sa nám to darí,“ dodala.

Zdôraznila pritom „integrovaný prístup“ k prostriedkom EÚ. Hubner zdôraznila, že schopnosť zosúladiť jednotlivé fondy – „synergie“ medzi európskymi politikami- boli kľúčovým bodom dosiahnutia tohto úspechu.

Pri rovnakej príležitosti regionálny riaditeľ spoločnosti General Electric pre Strednú Európu Leslaw Kusaj súhlasne poznamenal, že Poľsku sa podarilo namiešať „správnu proporciu ingrediencií“ pri „investičnom recepte“ Európskej únie.

GE, jeden z najväčších zamestnávateľov v strednej a východnej Európe s pracovnou silou viac ako 10 tisíc ľudí len v samotnom Poľsku, tlačí na to, aby sa v krajine vytvárali investičné clustre, ktoré majú z Poľska spraviť centrum technológií a inovácií v rámci EÚ.

Kusaj tiež vyzval, aby sa fondy v budúcnosti zameriavali viac na miestnu úroveň. To zdôraznila aj ministerka pre regionálny rozvoj Elżbieta Bieńkowska, ktorá povedala, že Varšava si vytvorila nový koncept regionálnej politiky „zameranej na posilnenie potenciálu každej provincie a nie len na vyrovnávanie rozdielov v rýchlosti rozvoja medzi nimi“.

Dodala zároveň, že to najlepšie pre krajinu ešte len príde a plný pozitívny efekt poľskej „succes story“ sa prejaví v období rokov 2013 až 2015.