Poslanci žiadajú „krízový prístup“ k regionálnym eurofondom

Ak toto opatrenie schvália aj členské štáty EÚ, podľa pravidiel dostanú v roku 2010 najviac postihnuté krajiny predbežné platby v hodnote 2 percentá z Európskeho sociálneho fondu a 4 percentá z európskych regionálnych fondov.

Spoločný rozpočet na rok 2010 v týchto fondoch je takmer 50 miliárd eur.

Na určenie toho, ktoré krajiny sa môžu o tieto zvýšené predbežné platby uchádzať, budú použité ekonomické kritéria, povedalo tlačové oddelenie Parlamentu.

Zavedú sa tiež pravidlá ohľadne „opätovnej záväznosti“ fondov, čo znamená, že sa zjednoduší opakovaný prístup členských štátov k prostriedkom z EÚ.

Spolufinancovanie ostáva

Poslanci Parlamentu však zamietli návrh Európskej komisie, ktorá by členským štátom dovolila pozastaviť ich príspevky do Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2009 až 2010 a umožnila im platiť priamo regiónom pomocou nástroja EÚ bez toho, že by doňho prispeli.

Hoci len dočasne, tento krok by znamenal porušenie zásady spolufinancovania, keďže regionálne eurofondy sa vyplácajú zarovno s národnými programami pomoci, povedali poslanci.

Je to teda otázka zásad, najmä s ohľadom na plánovanú dlhodobú reformu európskych regionálnych fondov EÚ, vysvetľuje pre EurActiv holandský poslanec Lambert Van Nistelrooij. Navyše by to bolo príliš drahé a komplikované, dodáva.

„Pre mňa je dôležité, aby sme sa držali metódy spolufinancovania keď v roku 2014 vstúpi do platnosti nová regionálna politika,“ povedal Van Nistelrooij a dodal, že tento prístup „zdieľaného manažmentu“ by mal byť kľúčovou súčasťou stratégie EÚ 2020, ktorá bude smerodajná pre ďalšie stratégie v oblasti európskeho rastu a zamestnanosti v nasledujúcom desaťročí.

Parlament tlačí na členské štáty, aby nasledovali jeho príklad

O celej záležitosti sa teraz bude hlasovať v apríli na plenárnom zasadnutí Parlamentu. Členovia Parlamentu preto vyzvali Radu ministrov EÚ, aby krátko nato oficiálne oznámila svoje stanovisko, čím by sa proces urýchlil a nástroje potrebné na uskutočnenie príslušných krokov by mohli fungovať už v lete.

Hoci inštitúcie sa už vyjadrili, že s celou myšlienkou súhlasia, doposiaľ sa nedokázali zhodnúť na tom, ako sa zabezpečí, aby tieto zmeny fungovali.

Van Nistelrooij tvrdí, že „skorší a rýchlejší“ prístup k eurofondom bol už dlhší čas prioritou Parlamentu. Predošlé iniciatívy však vždy zlyhali kvôli nesúhlasu členských štátov. „Rade to trvalo príliš dlho,“ uvádza.

„Je hanbou, že sme strávili rok diskutovaním o tejto téme s Radou“, a to v čase vážnej hospodárskej krízy, povedal holandský poslanec. Dodal však, že aj keby sa podarilo najnovší plán uviesť do prevádzky „do septembra, stále by samozrejme“ bol významným prínosom.