Pre lepší a krajší život v obciach, mestách a regiónoch

FOR REGION – 5. výstava regionálneho rozvoja a energetickej efektivity predstavila výrobcov, dodávateľov technológií a služieb pre samosprávu miest a obcí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prevzalo záštitu nad výstavou a zároveň sa stalo odborným garantom konferencie Európske fondy pre rozvoj regiónov Slovenska. Konferencia sa tematicky zamerala na aktuálne informácie o čerpaní finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Jednou z tém bola aj príprava národného strategického referenčného rámca na obdobie rokov 2007-2013. Tohtoročnou novinkou výstavy FOR REGION bola špecializovaná sekcia Obnoviteľné zdroje energie. Okrem výrobcov zariadení sa na nej zúčastnili aj renomovaní odborníci na využívanie alternatívnych zdrojov energií. V spolupráci Rakúskej energetickej agentúry a AGRAR Plus sa uskutočnila prezentácia rakúskych výsledkov tejto čoraz významnejšej oblasti energetiky. Z tém odborného programu bol zaujímavý seminár BIOMASA – významná alternatíva pre komunálnu energetiku, či konferenciu – Ako ďalej v reforme verejnej správy. Rozvoju regiónov bol venovaný seminár na tému Nová vidiecka politika.

 

K výstave regionálneho rozvoja a investičných príležitostí FOR REGION v minulom roku pribudla aktuálna novinka R.I.S.- výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov.

 

FOR REGION – 5. výstava regionálneho rozvoja a energetickej efektivity FOR REGION bola tematicky spojená so stavebným veľtrhom FOR ARCH. Je to jedinečná príležitosť pre získanie komplexných informácií pre všetkých výkonných manažérov verejnej správy i jednotlivých samospráv. Pre subjekty podnikajúce v oblasti stavebníctva sa stáva miestom pre uzatváranie hodnotných obchodných kontaktov.