Predseda župy Györ – Moson – Sopron navštívil BSK

Predseda župy Györ – Moson – Sopron navštívil Bratislavu pri príležitosti rokovania s podpredsedom vlády SR P. Csákym. I. Szakácsa sprevádzala vedúca zahraničného oddelenia Marianna Varga.
Hlavnou témou rozhovorov bol predovšetkým rozvoj cestnej infraštruktúry a prepojenie diaľničnej komunikácie Bratislava – Györ.
„Som rád, že som sa mohol stretnúť s mojim zahraničným partnerom Imre Szakácsom, s tým, že by sme aj na ďalších stretnutiach mali pokračovať v riešení dopravnej infraštruktúry na našich územiach“, uviedol Vladimír Bajan. Už dva roky je totiž dôležitou spoločnou témou dobudovanie spojnice medzi Rajkou a Mosonmagyarvárom. V. Bajan hovoril aj o efektívnom zlepšení cestovného ruchu, dobudovaní cyklotrás, kde by sme mohli využiť skúsenosti maďarskej strany. Aj vďaka europrojektom by sme našim cykloturistom sprístupnili maďarské územie na Malom žitnom ostrove, kde podľa I. Szakácsa sú cyklotrasy vybudované na 100 percent. V. Bajan a I. Szakács sa zaoberali aj témou úzkej spolupráce pri presadzovaní svojich plánov v zoskupení Centropa, hovorili aj o vybudovaní systému liečebných kúpeľov, ktoré by boli efektívnejšie vtedy, keby ich ponúkali spoločne.
Po skončení rokovania na BSK pokračovala pracovná cesta I. Szakácsa návštevou Trnavského samosprávneho kraja.