Pri eurofondoch sa má uplatňovať zelené obstarávanie

„Za účelom znižovania negatívnych vplyvov na klímu, znižovania znečistenia ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia, ako aj s ohľadom na energetickú efektívnosť sa bude pri projektoch financovaných z EŠIF uplatňovať zelené verejné obstarávanie,“ uvádza sa v Partnerskej dohode, ktorú vláda vo februári schválila a predložila na konečné posúdenie Európskej komisii.

Zelené verejné obstarávanie (ZVO, green public procurement – GPP) predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do procesu obstarávania. Tento dobrovoľný nástroj podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

Koncept vychádza zo spoločných jasných, opodstatnených, overiteľných a ambicióznych environmentálnych kritérií pre výrobky, služby a práce, založených na prístupe celoživotného cyklu. Od roku 2008 boli v EÚ stanovené spoločné kritéria GPP pre 21 skupín produktov/služieb, napr. kancelárske IT zariadenie, nábytok, čistiace produkty a služby, mobilné telefóny, zdravotnotechnické armatúry, toalety a pod.

Partnerská dohoda SR odkazuje na národný akčný plán pre ZVO, ktorý bol schválený v januári 2012, a týka sa obdobia do roku 2015. Tento akčný plán ukladá ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy povinnosť uplatňovať princípy GPP v rámci svojej pôsobnosti, a predsedom samosprávnych krajov a odporúča jeho uplatňovanie v praxi aj predsedom samosprávnych krajov a predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska.

Detaily aplikácie sú nejasné

Agentúra TASR informovala o tom, že ministerstvo životného prostredia je využitiu tohto nástroja naklonené a považuje ho za jeden z rezortných cieľov.

Výber produktov so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie môže podľa hovorcu ministerstva Maroša Stana ,,významným spôsobom prispieť k plneniu miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných environmentálnych cieľov".

Dodal však, že konkrétne pravidlá pre uplatnenie verejného obstarávania ešte len budú definované v rámci Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov jednotne pre všetky operačné programy. Konkrétna aplikácia GPP vyplynie z dohody s Európskou komisiou. ,,Aby bola v súlade s využitím prostriedkov a súčasne neohrozila plynulé čerpanie príspevkov,“ doplnil Stano.

Predseda občianskeho združenia Cepta – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy Daniel Lešinský ocenil, že sa zmienka o GPP dostala do partnerskej dohody. Upozornil však, že všetko závisí od rozsahu a kvality jeho uplatnenia.

Podľa Lešinského by sa zelené verejné obstarávanie malo v novom programovom období (2014 – 2020) uplatňovať na všetky projekty spolufinancované z EŠIF.

Rovnako dôležité bude podľa neho nastavenie GPP v jednotlivých špecifických kritériách, aby skutočne podporilo rozvoj ekologických služieb, technológií a výrobkov. ,,Ak ostane na úrovni dobrovoľnej alebo sa bude uplatňovať len pri úzkom výbere projektov, z pohľadu dopadu na kvalitu životného prostredia sa nikam neposunieme,"  upozornil.

(EurActiv/TASR)