Priemyselné regióny vyzývajú k zmene legislatívy o ovzduší

Medzi 12 regiónmi zo siedmych európskych krajín, ktoré sa rozhodli zlepšiť kvalitu ovzdušia, ktoré svojim ťažkým priemyslom sami znečisťujú, patrí aj nemecké Porúrie či údolie talianskej rieky Pád. Pochádza z nich pritom až 22 % HDP Európskej únie a žije v nich 18 % európskej populácie.

Cieľom Iniciatívy regiónov za kvalitu ovzdušia je aby Komisia naplnila svoj sľub o prepracovaní súčasnej smernice o kvalite okolitého ovzdušia z roku 2008.

„Jednoducho chceme, aby bola nová smernica viac flexibilná v tom, ako bude pristupovať k zvláštnym potrebám niektorých území v Európskej únii a ako sa postaví k snahám regionálnych samospráv nájsť rovnováhu medzi rozvojom a udržateľnosťou,“ uviedol Remo Tavernami z talianskeho regiónu Emilia-Romagna. „Nežiadali sme, a ani nebudeme, o tom, aby sa štandardy, ktoré smernica obsahuje, nejako znížili. To nie je naším zámerom.“

Korene celej iniciatívy siahajú do oblasti údolia rieky Pád, ku ktorej sa pridali aj regióny z Belgicka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Španielska a Veľkej Británie. Okrem toho, že ich spája ekonomika založená na silnom priemyselnom odvetví, majú aj podobný charakter krajiny – hory a riečne údolia, ktoré zadržujú smog.

Lekárske štúdie potvrdzujú, že nízka kvalita ovzdušia môže viesť k mnohým zdravotným problémom, vrátane vážnych dýchacích a srdcových komplikácií. Podľa niektorých údajov znečistený vzduch spôsobí až 500 tisíc úmrtí ročne.

Predstavitelia regiónov zdôrazňujú, že riešenie treba hľadať v rovnováhe medzi podporou priemyslu a systematickým skvalitňovaním životného prostredia.

„Všetky tieto regióny zlepšili kvalitu ovzdušia, ale  na druhú stranu musíme neustále myslieť na to, že EÚ žiada posilniť hospodársky rast a rozvoj,“ pripomenul Tavernami. Brusel by preto podľa neho mal vziať do úvahy regionálne úsilie pred tým než pred súd poženie národné vlády, ktoré si nesplnili určité ustanovenia smernice.

V súčasnosti sa to týka asi 20 členských štátov. Prípadné pokuty či sankcie zo strany EK by totiž mohli pocítiť práve miestne a regionálne samosprávy, ktoré závisia na financovaní zo štátneho rozpočtu.