Prieskum: Situácia s prácou v mestách EÚ je pochmúrna

Tvorcovia prieskumu skontaktovali obyvateľov miest všetkých členských štátov, ako aj z kandidátskych krajín Chorvátsko a Turecko. Tým sa podarilo pokryť všetky hlavné mestá 27 štátov EÚ, a zároveň niekoľkých ďalších miest mimo Únie.

Výsledky Eurobarometra priniesli v mnohých smeroch očakávané výsledky, ale v určitých oblastiach prekvapili. Ako kľúčové porovnanie slúžil rovnaký prieskum z roku 2006. Vzhľadom na dopady celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá začala na sklonku roku 2008, je jasné, že hospodársky prospekt oboch prieskumov bol jasne odlišný.

Dalo by sa preto predpokladať, že vzhľadom na sociálne indikátory a ukazovatele zamestnanosti budú občania vnímať horšie svoju situáciu a výhliadky. V prípade zamestnanosti to tak skutočne bolo: iba v šiestich mestách je podľa viac ako polovice tamojších opýtaných obyvateľov ľahké nájsť pracovné miesto. Rovnako aj na otázku, aby vymenovali tri hlavné problémy, ktorým čelí ich mesto, opýtaní väčšinou spomenuli „tvorbu pracovných miest a zníženie nezamestnanosti“.

Pri ďalších sociálnych indikátoroch, najmä v otázke finančných ťažkostí pri platení účtov na konci mesiaca, občania na veľké prekvapenie neodhalili príliš pochmúrne výhliadky. Jasná väčšina obyvateľov miest v tomto ohľade cítila v roku 2009 istotu- v mnohých prípadoch dokonca väčšiu ako v roku 2006.

Hoci to znie nelogicky, podľa zdroja z Komisie to môže byť spôsobené aj tým, že respondenti v telefonickom prieskume váhali s priznaním svojich finančných ťažkostí aj sami pred sebou.

Predstaviteľ Komisie pre EurActiv tiež potvrdil, že štatistiky len „oznamujú ako ľudia odpovedali na otázky a neskúmajú dôvody, ktoré stáli za ich odpoveďami.“

Z miest, ktoré zaznamenali najväčší nárast ľudí bez problémov uhradiť svoje účty, sa situácia zlepšila v šiestich z nich oproti roku 2006- pričom tri z týchto miest sú v Poľsku. To by potvrdzovali tvrdenie poľských predstaviteľov, podľa ktorých si ich krajina poradila s následkami krízy lepšie ako väčšina jej partnerov v EÚ.