Program “Náš vidiek” má vytvoriť nové pracovné miesta

Foto: flickr.com / dr_tr (creative commons)

Úrad vlády doteraz eviduje vyše 100 podaných žiadostí. Úzavierka žiadostí je už dnes (4. január 2012) do 16,00 hod.

Cieľom programu je podpora obnovy vidieka a investícií, ktoré žiadateľ považuje za svoju prioritu a ktoré smerujú najmä k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú podľa usmernenia mobilizovať ľudský, výrobný a prírodný potenciál vidieckeho prostredia.
 
Projekty môžu byť napríklad orientované na málo, resp. nevyužívané objekty, na nové objekty, na priestory s cieľom hľadania nových funkcií, na podporu miestneho hospodárstva, výrobných činností a služieb, ale rovnako môžu byť smerované do záchrany a obnovy objektov s historickou a kultúrnou hodnotou.

Najmenej trojčlenná komisia bude posudzovať, či projekt napĺňa predmet a ciele podpory, konkrétnosť aktivít a výsledkov, zrozumiteľnosť, kvantifikovanosť a splniteľnosť cieľov. Zo špecifických kritérií sa posudzuje, či projekt generuje stále pracovné pozície alebo len sezónne práce, či zohľadňuje identitu a charakter vidieckeho prostredia a vklad predkladateľa. Spolúčasť žiadateľa nie je podmienkou, len kritériom.

Na program je celkovo vyčlenených 1,2 milióna eur. Ide o prostriedky, o ktorých Úrad vlády tvrdí, že ich ušetril rušením a zmenou nevýhodných zmlúv, úpravou systému odmeňovania, efektívnejším hospodárením, zmenami vo verejnom obstarávaní, racionalizáciou činnosti a znížením počtu zamestnancov.

Úrad vlády pre pomoc žiadateľom a možným záujemcom uverejňuje na svojej stránke odpovede na často kladené otázky.