Program „Náš vidiek“ vytvorí 827 pracovných miest

zdroj wikimedia

O program prejavili obce mimoriadny záujem. Najviac žiadostí (31 %) zaslali obce a združenia obcí z Prešovského kraja. Po ňom nasleduje Banskobystrický kraj (18 %) a Košický kraj (15 %).

Prostriedky sa prerozdelia prostredníctvom rezervy predsedníčky vlády. Podľa Úradu vlády ide o financie usporené z bežných výdavkov za rok 2011.

Pred mesiacom zasadla hodnotiaca komisia, ktorá odporučila podporiť  130 žiadostí v sume cca 1,204 milióna eur. Predsedníčka vlády odporúčanie komisie v plnej miere rešpektovala. „Takmer všetky boli hodné podpory, žiaľ, k dispozícii bolo iba 1,2 milióna eur,“ povedala Radičová.

Hodnotiaca komisia musela pre nesplnenie formálnych kritérií vyradiť 289 žiadostí. Po oznámení neúspešných projektov sa objavilo 6 námietok zo strany nepodporených obcí.

Cieľom programu je podpora obnovy vidieka takými investíciami, ktoré pomôžu ku vzniku nových pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského, výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia. Hodnotiaca komisia zohľadnila aj zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory.  

Vo všetkých zaregistrovaných žiadostiach bol vyčíslený vznik dočasných pracovných miest  na 3795 a stálych pracovných miest na 941. V schválených žiadostiach sú uvádzané dočasné pracovné miesta v počte 666 a stále pracovné miesta v počte 161.

Európska komisia odporúča systémovo pokračovať v tomto programe a postaviť ho ako medzirezortný, najlepšie s gesciou  na Úrade vlády SR so stabilným spôsobom jeho financovania, zakotveným priamo v štátnom rozpočte.