Región Karpaty sa premenoval na Karpatský euroregión Slovensko

 

Krátka správa

Na zasadnutí sa zúčastnilo 44 delegátov zastupujúcich členov a partnerov združenia. Po prerokovaní bola prijatá výročná správa združenia za roky 2004 – 2005, plán činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie. Členovia združenia sa uzniesli na zmene názvu združenia na Karpatský euroregión Slovensko, ktorým sa koordinovane zjednocuje prezentácia národných partnerov navonok. Prijaté boli nové stanovy združenia, ktoré reflektujú súčasné potreby európskej integrácie. Valné zhromaždenie potvrdilo členstvo združenia vo Fóre euroregiónov Slovenska (strešného subjektu slovenských euroregionálnych združení, na čele ktorého stojí Jozef Polačko) a členstvo v Asociácii európskych prihraničných regiónov (európskeho združenia euroregiónov, ktoré pomáha metodicky i lobisticky hájiť záujmy euroregiónov na pôde európskych inštitúcii). Združenie súhlasilo s vytvorením pobočky v Prešove a euroregionálneho centra v Sobranciach.

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie odstúpenie doterajšieho predsedu a člena predsedníctva Rudolfa Bauera a do predsedníctva združenia zvolilo Zdenka Trebuľu, súčasného predsedu Košického samosprávneho kraja. Členmi predsedníctva združenia sú okrem neho Jozef Polačko (Krajský úrad v Prešove) a Ján Dolný (Krajský úrad v Košiciach), István Zachariáš (mesto Moldava n. Bodvou), Michal Bartko (mesto Svidník), Štefan Staško (mesto Sobrance), Ján Lukáč (obec Zborov) a Milan Tóth (obec Valaliky). Na predsedníctvo i na valné zhromaždenie združenie pozýva aj Prešovský samosprávny kraj.

Karpatský euroregión na Slovensku vznikol na jeseň v roku 1992. Bol zaregistrovaný ako záujmové združenie právnických osôb vo Vranove nad Topľou združujúce samosprávy východného Slovenska, s názvom Región Karpaty. V súčasnosti je Karpatský euroregión Slovensko viacsektorové združenie právnických osôb so sídlom v Košiciach. Združuje viac ako 100 právnických subjektov z radov obecných a mestských samospráv, regionálnej samosprávy (Košický samosprávny kraj), regionálnej štátnej správy (Krajský úrad v Prešove a Krajský úrad v Košiciach), združenia obcí, vzdelávacích inštitúcií, profesnej komory a súkromného sektora.

Karpatský euroregión od roku 1993 združuje prihraničné územia a ich subjekty v 5 krajinách strednej a východnej Európy (juhovýchodné Poľsko – Podkarpackie wojewódstwo, východné Slovensko – Košický a Prešovský kraj, severovýchodné Maďarsko – župy Borsód-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar a Jász-Nagykun-Szolnok a mestá s právami župy Eger, Debrecén, Miskolc a Nyíregyháza), severné Rumunsko – župy Satu Mare, Maramures, Hargitta, Salaj, Botosani) a západná Ukrajina – Ľvovská, Zakarpatská, Ivano-Frankovská a Černivecká oblasť). Toto územie má rozlohu približne 145.000 km2 s počtom obyvateľov presahujúcim viac ako 14,7 miliónov a je to jedna z najväčších medzinárodných organizácií koordinujúcich, podporujúcich a realizujúcich cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v Európe. Na medzinárodnej úrovni vznikol vo februári 1993 podpisom zmluvy v Debrecíne, Ako plnoprávni členovia sa združili najprv Ukrajina, Poľsko a Maďarsko. Od roku 1997 Rumunsko a o 2 roky neskôr aj Slovensko, následne, ako začalo ratifikovať medzinárodné dohovory Rady Európy (Madridská konvencia a doplnkové protokoly). Slovensko zastupuje v Karpatskom euroregióne združenia Karpatský euroregión.