Regionálna politika podporujúca bývanie a inovácie

Revitalizácia a modernizácia v zaostávajúcich regiónoch (Rumunsko)

Krátka správa

Pri schvaľovaní nových pravidiel kohéznej politiky sa povolilo novým členským štátom (rozšírenie 2004 a 2007), že môžu na podporu politiky bývania využívať aj prostriedky ERDF. V tejto súvislosti poslanci schválili správu, aby z týchto prostriedkov mohli čerpať aj ostatné krajiny EÚ, nakoľko problém bývania rezonuje v mnohých mestách Európskej únii. Patrí tu veľmi veľká alebo naopak nedostatočná ponuka, ako aj prudko stúpajúce náklady na nákup a údržbu budov. Ťažkosti tiež spôsobuje urbanizácia, ktorá prináša množstvo sociálnych a hospodárskych problémov, týkajúcich sa dopravy, ochrany životného prostredia a prístupnosti služieb.

Eurofondy smú nové členské štáty môžu po splnení podmienok čerpať na podporu bývania – pri obnove a prestavbe verejných priestorov, zvýšení bezpečnostných a preventívnych opatrení pred delikvenciou a podporujú efektívne využívanie vody a energie.

Spravodajca Alfonsa Andriu (ALDE, IT) navrhuje v tejto oblasti viacero zmien. K prostriedkom EÚ by sa po novom mali dostať aj staršie členské štáty a na európskej úrovni by sa zaviedla séria ukazovateľov kvality, ktoré by definovali pojem “primeraného bývania“. Zároveň by sa posilnilo postavenie miest pri plánovaní a riadení štrukturálnych fondov na projekty bývania.

Alain Hutchinson (PES, BE) tento dokument víta: “Ak sa niektorí občania oprávnene alebo neoprávnene domnievali, že EÚ je od nich veľmi vzdialená, potom vďaka správe poslanca Andriu sa EÚ takpovediac sama pozvala do príbytkov svojich občanov,” uviedol Hutchinson.

Ďalšia schválená správa má prostredníctvom podpory vzdelávania a cezhraničnej spolupráce zvýšiť mieru inovácií v európskych regiónoch. Únia sa s nízkou úrovňou inovácií borí už niekoľko rokov. Lisabonská stratégia stanovila, aby štáty vydávali na podporu inovácií aspoň 3%HDP. Skutočnosť je však iná. Podľa poľského poslanca zo skupiny Únia za Európu národov Mieczysława Edmunda Janowskeho “len 21 regiónov EÚ (menej ako 10%), míňa na podporu výskumu a rozvoja tri percentá HDP”. Poľský poslanec preto navrhol správu, ktorá by mala neutešenú situáciu napraviť. Kľúčovými návrhmi sú rovnaký prístup všetkých občanov EÚ k vzdelaniu, lacný alebo bezplatný širokopásmový internet, podpora práv duševného vlastníctva a cezhraničnej spolupráce. Zabúdať by sa nemalo ani na podporu malých a stredných podnikov.

Tú ocenil aj britský poslanec James Nicholson (EPP-ED). “Často dávame do súvisu inovácie s veľkými medzinárodnými spoločnosťami, ktoré majú vybavenie pre obrovské výskumy. Avšak chrbtovo kosťou európskeho hospodárstva vždy boli naše malé, častokrát rodinne orientované, podniky,” dodal Nicholson.