Regióny Francúzska lobujú v EÚ

 Pozadie

Osem regiónov Parížskej panvy (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Bourgogne, Centre and Pays de la Loire), tvrdí že reprezentujú 40 % francúzskej populácie a 50 % HDP krajiny. Regióny dúfajú, že podpora projektu zo strany Európskej únie, zvýši záujem o projekt aj zo strany francúzskeho štátu.

„Dopravný koridor má obchádzať centrum hlavného mesta a má sa napojiť na sieť diaľníc a železníc“, vysvetlil pre EurActiv.com Jean-Paul Huchon, prezident regiónu Île-de-France.

"Je to samozrejme otázka trvalo udržateľného rozvoja", dodal a vysvetlil, že cieľom bolo zopakovať a dokonca aj prekonať úspech kanálu Seine-Nord Europe, ktorý odbremenil parížske cesty od dvoch miliónov kamiónov.

Oblasť Parížskej panvy bola doposiaľ v rámci 30 projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) značne ignorovaná. Regióny dúfajú, že po strednodobých a záverečných reviziach získajú pre nasledujúce obdobie väčší objem finančných prostriedkov.

Postoj francúzskej vlády

Napriek tvrdeniu, že projekt má okrem európskeho aj národný rozmer, nedostal oficiálnu podporu od francúzskeho štátu. Francúzsko má pritom pri definovaní prioritných dopravných projektov, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ významné slovo.

Podľa Huchona, záujem Komisie o projekt európskeho významu pomôže zvýšiť záujem francúzskej vlády a zväčšiť prínos miestnych orgánov.

Ťažkosti regiónov pri presadzovaní projektu poukazujú na prítomnosť centralizačných snáh vo Francúzsku, aj napriek fungovaniu decentralizačných zákonov z roku 1980, ktorými sa posilnili právomoci a financovanie lokálnych a regionálnych orgánov.

"V súčasnosti prebieha vo Francúzsku, hyper-centralizácia moci," odpovedal miestny zástupca, na otázku prečo sa im doteraz nepodarilo získať podporu vlády.

Okrem toho, keď ide veľké projekty dopravnej infraštruktúry, vystupuje do popredia politická rivalita, kde v súčasnosti stoja oproti sebe socialistické regióny a stredno-pravicová vláda prezidenta Sarkozyho.

Ale regionálne lídri rýchlo zdôraznili, že v otázke projektu nie sú v rozpore s vládou: "Nechceme, sa vyhýbať štátu," povedal Claude Gewerc, predseda regionálnej rady Pikardie, zároveň dodal, že projekt sa dokonale zhoduje s environmentálnymi cieľmi Francúzska.

"Priamy dialóg s Európskou komisiou neznamená, že chceme robiť veci, za chrbtom francúzskej vlády," dodal pre EurActiv.com zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. 

Podľa krajov si projekt vyžaduje komplexný-rozhodovací proces na národnej i miestnej úrovn.