Regióny nebudú „čakať na príkazy“ z Bruselu

zdroj: flickr, trcyburr

Na Energetickom dni európskych inštitútov, ktorý minulý týždeň zorganizovalo Združenie európskych regiónov, sa stretli predstavitelia viacerých regionálnych úradov a združení a zástupcovia inštitúcií EÚ.

Regionálni zástupcovia predstavili príklady inovatívnych prístupov, pomocou ktorých zlepšujú svoju energetickú efektívnosť- od výstavby pasívnych domov vo Švédsku až po redukovanie emisií plynu v španielskych prístavoch.

Regióny sami seba vnímajú ako vojakov v prvej línii v boji EÚ za trvaloudržateľný energetický sektor. Niektorým hráčom- najmä Združenie európskych regiónov- sa však zdá, že Komisia to zatiaľ nepochopila.

Eurokomisár pre regióny Johannes Hahn však na príhovore v konferencii regióny uistil, že Komisia skutočne vníma regióny ako kľúčových hráčov, a podľa toho bude aj v nasledujúcich mesiacoch konať- pričom sa chystá regionálnych hráčov zapojiť aj do politík EÚ ako stratégia EÚ2020.

V odpovedi na Hahnov príhovor predsedníčka Združenia európskych regiónov Michèle Sabban pre EurActiv povedala, že hoci plne súhlasí s jeho slovami, „chcem, aby sme prešli od slov priamo k skutočným činom.“ Zdôraznila tiež, že ak sa regiónom neprizná kľúčová úloha v budúcich stratégiách EÚ, ich neúspech je zaručený.

„Pánovi Barrosovi sa nepodarilo zohľadniť regióny vo svojom pláne na obnovu Európy a teraz vidíme výsledok v Grécku, Španielsku a Portugalsku,“ tvrdí Sabban a dodáva: „Regióny nebudú čakať na príkazy z Komisie“ keď príde na uskutočňovanie energetickej reformy. „Sami si zoberú túto zodpovednosť a právomoc.“

Využívajte peňažné prostriedky, hovorí Hahn

Tam však diskusia neskončila. Hahn vyjadril svoje sklamanie s tým, že podstatný podiel fondov EÚ určených na projekty týkajúce sa trvaloudržateľnej situácii v oblasti energetiky sa nečerpá dostatočne rýchlo zo strany regiónov a členských štátov.

Sabban ale uviedla, že hoci je skutočne dôležité, aby viac regiónov využívalo tieto možnosti financovania, „nestačí len hodiť peniaze na tieto problémy“.

„I keď uznávam dôležitosť fondov EÚ, aj politická činnosť musí zohrávať dôležitú úlohu,“ povedala.

Regióny v energetike spolupracujú

Delegáti zároveň uviedli konkrétne prípady regionálnej aktivity, kde partneri stupňujú spoluprácu v oblasti obnoviteľných energetických stratégií a snažia sa naučiť v tejto oblasti čo najviac od vedúcich regiónov.

Združenie európskych regiónov navyše regiónom ponúklo fórum, kde môžu získať odborné rady pri vytváraní nových projektov a stratégií, hovorí koordinátorka politík vo Výbore pre hospodárstvo a regionálny rozvoj v Združení európskych regiónov Justyna Podralska.

Na požiadanie miestnych úradov sa vytvorí výbor pozostávajúci z odborníkov z jednotlivých regiónov s podobným energetickým profilom a ten uskutoční návštevu oblasti v hosťujúcom regióne a zostaví odporúčania ako najlepšie uskutočniť daný projekt.

„Pridanou hodnotou týchto hodnotení je, že aj už rozvinuté regióny sa môžu naučiť nové veci“ tým, že sa zúčastnia týchto stretnutí ako členovia expertnej skupiny.

„Je to nástroj pre všetky regióny,“ zdôrazňuje a dodáva, že odborníci z oblastí s rozvinutými politikami v obnoviteľných zdrojoch sa často poučia aj z riešení menej rozvinutých regiónov.