Regióny uzatvárajú „klimatickú alianciu“ s podnikmi

zdroj: flickr, autor: Franck

Tento návrh zaznel na prebiehajúcej dvojtýždňovej klimatickej diskusii v nemeckom Bonne. Cieľom diskusie, ktorá začala 31. mája je napredovať smerom k dosiahnutiu klimatickej dohody po tom, čo sa tento zámer nepodarilo naplniť na Kodaňskej klimatickej konferencii minulý december.

Ministrov a predstaviteľov 15 regionálnych vlád z celého sveta spojila Klimatická skupina, v ktorej diskutovali o spôsoboch ako udržať klimatické zmeny na uzde s vedúcimi spoločnosťami a Yvom de Boer, odchádzajúcim šéfom sekretariátu OSN pre klímu (UNFCCC).

Regionálni lídri podčiarkli úlohu miest a regiónov ako „laboratórií nízkouhlíkových technológií“ a dodali, že podľa nich sa bude musieť 50 až 80 percent všetkej činnosti potrebnej na zastavenie klimatických zmien odohrať práve v mestách a regiónoch.

Konferencia tak stavia na podobnom stretnutí ešte počas Kodanskej klimatickej konferencii, kde lídri podčiarkli potrebu jednať na regionálnej úrovni. Podobné stretnutie sa uskutoční aj pred klimatickou konferenciou v Kankúne na konci roka, a jej cieľom bude preskúmať pokrok v tejto oblasti.

Kľúčové nízkouhlíkové technológie, ktoré sa majú používať v regiónoch zahŕňajú elektrické vozidlá, LED svietidlá, obnoviteľná energia, manažment odpadov, či inteligentné elektroenergetické siete (smart grids).

De Boer zdôraznil, že sú to práve podniky a vlády na úrovni regiónov a miest, ktoré sú v prednej línii vývoja a zavádzania týchto technológií. „Ich vodcovstvo, založené na predošlých skúsenostiach, ponúka vládam jasné prípadové štúdie o tom, čo funguje v praxi, a ich nové nápady sú kľúčové na stimulovanie investícií a inovácií,“ povedal.

Výkonný riaditeľ Klimatickej skupiny Steve Howard vyjadril nádej, že mesiace, ktoré ostávajú do konferencie v Kankúne odštartujú „preteky“ medzi všetkými úrovňami vlád v oblasti zavádzania pokrokových zmien smerom k nízkouhlíkovej ekonomike.