Regiovýbor žiada novú “prechodnú” kategóriu regiónov

zdroj: Flickr, autor: tilwe

Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu odsúhlasil kompromisný návrh skupiny Socialistov a demokratov. Prešiel pomerom hlasov 27 za k 18 proti. Podľa prijatého textu Parlament žiada Európsku komisiu aby prišla s návrhom, ktorý by zohľadňoval potreby regiónov, ktorých HDP na hlavu spadá do intervalu medzi 75 % a 90 % Únie.

Podpora „prechodných“regiónov

Nová kategória nahrádza mechanizmy odfázovania, ktoré v súčasnom systéme definovali na koľko prostrediedkov majú regióny nárok zo štrukturálnych fondov.

Výbor REGI hlasoval o správe o budúcnosti kohéznej politiky EÚ, ktorej spravodajcom je nemecký stredopravý poslanec Markus Pieper (EPP).

Správa je oficiálnou odpoveďou na Piatu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej kohézii, ktorú Komisia zverejnila koncom minulého roka. O pozmenenom texte správy sa bude v pléne Európskeho parlamentu hlasovať na schôdzi 22. a 23. júna v Bruseli.

Podľa oficiálnej štatistiky EÚ by do novej stredovej prechodnej kategórie patrilo približne 50 regiónov, v ktorých žije spolu 72 miliónov obyvateľov (14 % európskej populácie).

Predsedníčka výboru Danuta Hübnerová pre EurActiv uviedla, že súčasný systém, môžu dosať regióny s rovnakou hodnotou HDP na hlavu veľmi odlišné úrovne podpory z Európskeho regionálneho fondu (ERDF) a ďalších.

Napríklad regióny, ktoré boli pôvodne považované za chudobné (tzv. konvergenčné – pod 75 % priemeru EÚ) majú nárok na finančnú pomoc ešte niekoľko rokov po tom, čo sa ich ekonomická situácia zlepšila.

Bývalé konvergenčné regióny sú oprávnené získať sedem až osemnásobok prostriedkov ako iné regióny rovnakej veľkosti s rovnakými ekonomickými indikátormi.

Komisia má konať

Hübnerová súhlasí s väčšinou svojich kolegov, že Parlament by mal od Komisie žiadať, aby sa potreby rôznych typov regiónov riešili na základe objektívnych a transparentných kritérií. „Očakávame od Komisie, že príde s návrhom ktorý načrtne dôsledky (zavedenie tretej kategórie regiónov) vrátane rozpočtových a právnych“, hovorí poľská europoslankyňa.

Bývalá komisárka pre regionálny rozvoj si myslí, že zavedenie novej kategórie si nebude vyžadovať navyšovanie prostriedkov v rozpočte. Naopak sľubuje „veľké úspory", ktoré sú výsledkom zníženia počtu konvergenčných regiónov v porovnaní so súčasným rozpočtovým obdobím, ktoré končí v roku 2013.

Peniaze, ktorý by sa inak použili na financovanie asi 20 post-konvergenčných regiónov v odfázovacej fáze by podľa Hüdnerovej mali byť rovným dielom rozdelené medzi väčší počet regiónov.

Spravodajca ale nie je so schváleným dodatkom spokojný. Pieper pre EurActiv uviedol, že nová kategória bude podľa neho stáť do 20 miliárd eur počas siedmych rokov. Regióny sa v takejto schéme budú podľa neho cítiť príliš pohodlne.

„Máme preverený systém s pravidlami o odfázovaní bývalých konvergenčných regiónov“, hovorí Pieper. „Pernamentná prechodná kategória nebude mať žiadnu motiváciu, aby sa fondy míňali efektívne na štrukturálne zlepšenie. Ak by sa takáto kategória zaviedla zákaldná filozofia kohéznej politiky, čo je podpora najzaostalejších regiónov by sa stratila.“

Pozície

Európska komisia privítala prijatie správy vo výbore Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj REGI.

„Toto je významný príspevok k budúcnosti kohéznej politiky. Zároveň je to silný signál Európskeho parlamentu, že podporuje na budúcnosť orientovanú dynamickú investičnú politiku s cieľom implementovať v regiónoch stratégiu Európa 2020,“ povedal hovorca Komisie.

Slovenský europoslanec a člen výboru pre regionálny rozvoj (REGI) Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) hovorí, že fakt, že v súvislosti so zavedením novej kategórie regiónov, ktoré by sa pohybovali medzi 75% a 90 % HDP Európskej únie sa zatiaľ nepočíta s navýšením prostriedkov pre kohéznu politiku by mohlol spôsobiť, že konvergenčné regióny najviac zápasiace so štrukturálnymi hospodársko-spoločenskými problémami by sa po roku 2013 museli uskromniť v prospech rozvinutejších regiónov, na ktoré by sa podľa súčasných kritérií už nevzťahoval cieľ konvergencia.

"Podľa odhadov by nová kategória obsahovala asi 50 regiónov, kde žije asi 72 miliónov obyvateľov, čo predstavuje 14 % obyvateľov Únie. Účinnosť cieľu konvergencia by tak bola významne rozriedená a nerovnosti medzi regiónmi by naďalej pretrvávali", povedal Mikolášik pre EurActiv.sk. 

Diplomatický zdroj pre EurActiv.sk uviedol, že Slovensko v oficiálnych pozíciách podporuje, kedže vzhľadom na zachovanie politiky súdržnosti je vytvorenie tejto kategórie regiónov nevyhnutné. "Pre SR je táto kategória podľa súčasných výpočtov irelevantná. Je však jasné, že ak budeme chcieť dosiahnuť súhlas tzv čistých prispievateľov, do EÚ rozpočtu, tak takýto prístup a kategória regiónov bude musieť vzniknúť", hovorí zdroj. 

Europoslanci Constanze Krehl (Nemecko) a Giorgos Stavrakakis (Grécko) zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) v EP sa vyjadrili, že Výbor pre regionálny rozvoj „reagoval na naliehavé výzvy ako nezamestnanosť, sociálna inklúzia a klimatické zmeny“.

„Posilnené partnerstvo s intenzívnym zapojením obcí a miest je ďalší dôležitý bod pre skupinu S&D a pre výbor.“

„Výbor jednoznačne odmietol myšlienku, aby ekonomicky slabé regióny nemohli čerpať financie zo štrukturálnych fondov kvôli tomu, že ležia v krajine, ktorá nespĺňa kritériá stability a rastu.“

Nemecká europoslankyňa Elisabeth Schroedterová (Zelení) povedala: „My Zelení sme sklamaní z toho, že kľúčový cieľ stratégie Európa 2020 vytvoriť Európu, ktorá by efektívne využívala svoje zdroje, nedostal podporu od regionálneho výboru. Obrovské infraštruktúrne projekty nepomáhajú regiónom dosiahnuť udržateľnú stabilitu.“

„V dôsledku veľkej klimatickej zmeny sú mnohé regióny ohrozené povodňami a suchom, ktoré budú v dlhodobom horizonte ekonomicky veľmi nákladné. Preto sa štrukturálne fondy EÚ musia zamerať na udržateľnosť a integrovať klimatickú zmenu. To je jediný spôsob ako vhodne použiť peniaze daňových poplatníkov,“ uviedla.

„Bez jasného cieľa pre udržateľnosť dnes Zelení nemohli podporiť správu Markusa Piepera,“ povedala Schroedterová. Dodala, že skupina navrhne niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa bude snažiť presadiť počas júnového hlasovania v pléne.

Český europoslanec Oldřich Vlasák (Európski konzervatívci a reformisti, ECR), koordinátor skupiny vo výbore REGI, povedal: „Už od začiatku sme mali výhrady voči novému cieľu alebo takzvanej prechodnej kategórii, ktorá by zahŕňala všetky regióny s HDP medzi 75 až 90 percent priemeru EÚ.“

„Boli sme jasne proti návrhu socialistov, aby bola táto kategória časovo limitovaná pre ďalšie obdobie. Ak je to tá správna cesta, malo by to existovať stále. Ak nie, nemali by sme to vôbec zavádzať. Aby to existovalo len na niekoľko rokov by bolo zaviesť nerovný štandard pre mnohé európske regióny. Hlavne pre nové členské štáty, ktoré dosiahnu túto úroveň až v ďalšom finančnom období.“

Michèle Sabbanová, predsedníčka Združenia európskych regiónov, uviedla, že „európske regióny môžu byť spokojné s podporou výboru REGI pre budúcnosť kohéznej politiky. Vyzývame všetkých členov Európskeho parlamentu, aby nasledovali cestu svojich kolegov“.

„Aj keď ešte nič nie je isté a je to iba prvý krok správnym smerom, sme plní nadeje, pretože sa ukázalo, že úprimná kohézna politika pre všetkých je jedným z kľúčových nástrojov ako vyriešiť ekonomickú krízu. Zároveň to pomôže pri dosiahnutí cieľov stratégie Európa 2020.“

„Združenie európskych regiónov dôrazne podporuje ideu, že každá podmienenosť musí rešpektovať princípy subsidiarity a partnerstva.“

„Podporujeme výzvu k prechodnej kategórii a trváme na tom, že je nutné nájsť transparentné a spravodlivé riešenie pre túto záležitosť,“ dodal Sabban.

Michel Delebarre, podpredseda Výboru regiónov (CoR), povedal: „Som rád, že koncept budúcej kohéznej politiky, ktorá bude dostupná pre všetky regióny, získava prevahu. Som rád, že CoR prispelo k tomuto vývoju.“

„Po tom, čo CoR a kompetentné výbory Európskeho parlamentu zaujali jasné stanovisko, je teraz na rade predseda Komisie Barroso. Ten musí prehodnotiť ďalšiu finančnú perspektívu a akú v nej bude mať kohézna politika pozíciu!“