Lanské „rekordy“ kohéznej politiky

Krátka správa 

„Výkon rozpočtu Kohéznej politiky za rok 2007 bol vynikajúci” oznámila Únii Danuta Hübner, komisárka zodpovedná za jej regionálnu politiku. Celková vyplatená čiastka 41 miliárd eur zahŕňa platby za dve prekrývajúce sa programové obdobia. Za staré obdobie (2000 – 2006) sa vyplatilo 34 miliárd eur  a prvé platby za obdobie 2007 – 2013 predstavovali 7 miliárd eur.

Desať členských štátov, pre ktoré sa financovanie začalo od mája 2004, dosiahli priemernú mieru čerpania finančných záväzkov. Najlepšie si počínalo Maďarsko, ktoré už vyčerpalo 82 % pridelených eurofonodv. Na chvoste bol Cyprus s niečo vyše 60 % vyčerpaného záväzku z rokov 2004 – 2006. Slovensko na konci roka výrazne dynamizovalo čerpanie, keď sa mu podarilo poskočiť z úrovne 59,22% (údaj z konca novembra 2007) až na viac ako 63,65%, ktoré uvádzalo MF SR k 31. decembru 2007. Tohto roku čerpanie ďalej rastie a koncom marca Slovensko dosahovalo už viac ako 68% vyčerpaných prostriedkov ŠF. Rekordmanom v čerpaní je Sektorový operačný program Poĺnohospodárstvo a rozvoj vidieka, úplne prehrávame v JPD Bratislava Cieľ 3, kde sme vyčerpali opäť len niečo nad polovicu možných zdrojov.

V starej EÚ-15 sa priemerne vyčerpalo 84 %, pričom najhoršie si vedie Holandsko (okolo 65%) a najlepšie už štandardne Írsko s 91 %.

Komisia v roku 2007 prijala takmer všetky operačné programy nového programového obdobia 2007 – 2013, teda 98% z 347 miliárd eur určených na investície. Posledný slovenský program schvaľoval Brusel ešte na začiatku decembra 2007.

Až tak ružovo zas realitu nevnímala komisárka Grybalskaite, ktorá zas čerpanie eurofondov zvlášť v nových členských krajinách skritizovala.