Rokovania o eurofondoch sú v kritickej fáze

Zdroj: Flickr - OPEN DAYS - European Week of Cities and Regions

„Regionálna politika by nemala byť len pre najchudobnejších – je to európska politika pre všetky regióny,“ zdôraznil eurokomisár Johannes Hahn počas otvorenia 11. ročníka podujatia OPEN DAYS – Európsky týždeň regiónov a miest.

Viac ako 5 500 zástupcov regiónov a miest z celej Európy si tento týždeň vymieňa názory na to, ako môže budúca generácia investícií v rámci regionálnej politiky EÚ dostať Európu späť na cestu rastu, vytvárania pracovných miest a zvýšenia konkurencieschopnosti, ako aj s tým súvisiace postupy.

„Naša nová a zreformovaná politika dáva regiónom skutočnú príležitosť na investovanie do budúceho rastu a prosperity. Zámerom je sústrediť sa na priority, ale zároveň využiť silné stránky jednotlivých miest a regiónov,“ poznamenal eurokomisár pre regionálnu politiku.

V súvislosti s prípravou legislatívneho balíka o podobe budúcej kohéznej politike v programovom období 2014 – 2020 Hahn dodal: „Tvrdo pracujeme s Európskym parlamentom a Radou na dohode o kohéznej politike EÚ 2014 – 2020. Dúfam  v dohodu ešte tento týždeň.“

„Keď počítame kohéznu politiku (€325 miliárd), Európsky fond rozvoja vidieka (€85 miliárd) a Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo (€6,5 miliardy) – v stávke je viac ako 400 miliárd prostriedkov EÚ počas nasledujúcich siedmich rokov,“  podčiarkol predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel Siso.

Kritickú fázu rokovaní o programovaní budúcich fondov potvrdil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Regióny a mestá vyzval k inovatívnemu mysleniu, nakoľko nová úspešná kohézia nemôže pokračovať v zabehnutých koľajach.

„Potrebujeme nové synergie, partnerstvá medzi regiónmi, mestami a európskymi inštitúciami pre udržateľný a férový rast a tvorbu pracovných miest,“ uviedol a dodal, že „každé euro minuté z fondov EÚ musí prispieť k získaniu reálnych a merateľných výsledkov“.

VR nevylučuje súdnu dohru

„Súčasná ekonomická a sociálna situácia neumožňuje ďalšie odklady v spustení nového regionálneho investičného plánu pre rast a zamestnanosť,“ predseda výboru Valcárcel. „Akékoľvek ďalšie oneskorenie dohody vystaví regióny riziku straty jedného roka pred spustením nových programov.“

Valcárcel poukázal na niekoľko nových prvkov, ktoré by mohli zlepšiť fungovanie regionálnych stratégii rastu a kvalitu financovaných projektov, ale zároveň upozornil na závažné otázky, ktoré vyvolávajú obavy u zástupcov európskych regiónov a miest.

Ide predovšetkým o pozastavenie alebo zrušenie financovania regionálnej politiky v prípade nerešpektovania ekonomických odporúčaní Komisie národnou vládou; zriadenie výkonnostnej rezervy, z ktorej by sa odmeňovali krajiny pri dobrom plnení cieľov programu; a tiež pravidlá o zastropovaní úrovne pre národné alokácie štrukturálnych fondov.

Tieto opatrenia podľa Valcárcela súvisia s politickými oblasťami, ktoré sa povinne musia konzultovať s Výborom regiónov. Vývoj preto monitoruje a je pripravený použiť právne možnosti Lisabonskej zmluvy a odvolanie na Súdnom dvore EÚ, ak sa tieto výsady nebudú rešpektovať.