Rozširujeme informácie o regionálnom rozvoji

Krátka správa

Sekcia Regionálny rozvoj patrí dlhodobo medzi najčítanejšie na portáli EurActiv.sk. Podľa štatistík čitateľov zaujímajú praktické informácie, ktoré im môžu pomôcť pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ, ale aj pozadie regionálnej politiky a jej ďalšie smerovanie.

Obsah sekcie Regionálny rozvoje sa rozšíri vďaka podpore spoločnosti U.S. Steel Košice. Firma nie je len významných hospodárskym hráčom, ale pôsobí aj v oblasti regionálneho a sociálneho rozvoja, aktívne sa zapája do vyrovnávania regionálnych rozdielov.

„U.S. Steel vyvíja množstvo aktivít na ochranu životného prostredia, zvýšenie bezpečnosti práce, podporuje vzdelávanie talentovanej mládeže, ale aj sociálne znevýhodnených skupín“, hovorí Ján Bača, hovorca spoločnosti. Medzi jej projekty patrí napríklad program poskytovania práce a vzdelávania pre  Rómov zo sídiel s takmer 100% nezamestnanosťou, spolupráca so starostami obcí, mimovládnymi organizáciami, či pomoc deťom v detských domovoch i obyvateľom domovov dôchodcov.