Rumunsko a Bulharsko premrhali fondy Európskej únie

Krátka správa

Väčšina pomoci, ktorú Európska únia (EÚ) poskytla Bulharsku a Rumunsku na prípravu vstupu do EÚ, sa vynaložila neefektívne. Skonštatoval to audit, ktorý vykonal Európsky dvor audítorov.

„V čase auditu, vo viac ako polovici auditovaných projektov, neboli fondy vôbec alebo boli len čiastočne použité na zamýšľaný účel,“ uvádza sa vo vyhlásení audítorov, ktorí preverovali spôsob, akým Bulharsko a Rumunsko použili 551 mil. eur, resp. 1,4 mld. eur, ktoré im EÚ v rokoch 2000 – 2004 vyčlenila v rámci programu PHARE.

Audit ďalej skonštatoval, že obe krajiny nebudú schopné naložiť s miliardami eur v rámci regionálnej pomoci EÚ a poľnohospodárskych dotácií, keď v rokoch 2007 alebo 2008 vstúpia do únie. V kandidátskych krajinách sa fondy EÚ používajú predovšetkým na budovanie ciest a inej infraštruktúry, tvorbu pracovných miest a posilnenie administratívy. Audit ďalej dospel k záveru, že Európska komisia, ktorá je v konečnom dôsledku zodpovedná za manažment tohto programu, precenila schopnosť Bulharska a Rumunska dodržiavať termíny projektov a riadne ich implementovať.

Európska komisia má začiatkom októbra odporučiť, či tieto dve balkánske krajiny sú schopné vstúpiť do EÚ v roku 2007 alebo by sa s ich prijatím malo počkať do roku 2008. Nevyhovujúca administratívna kapacita a nedostatočné úsilie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu boli hlavné nedostatky, ktoré Európska komisia zdôraznila v minulomesačnej správe, v ktorej sa ponecháva konečné rozhodnutie o načasovaní vstupu oboch krajín na október tohto roka.

Slovenská strana už dávnejšia ponúkla pomoc Rumunsku ako aj Bulharsku pri príprave a implementácii fondov Európskej únie.