Rumunsko použilo eurofondy na modernizáciu hotela v Bukurešti

foto: Bukurešť v noci, zdroj: flickr, autor: *** Fanch The System !!! ***

Projekt bude celkovo stáť až štyri milióny eur- toľko si vyžiada jeho modernizácia a rozšírenie súčasnej kapacity o ďalších 77 hosťovských izieb, prednáškové sály, novú reštauráciu a fitnes centrum. Rozšírenie a renovácia súkromného hotela z verejných prostriedkov môže na prvý pohľad znieť prekvapivo. Antonie však hovorí, že jeho hotel je v tej správnej lokalite vhodnej na investície do novej turistickej infraštruktúry. „Veľmi blízko hotela je veľmi dobre rozvinutý obchodný park so stovkou obchodných a komerčných priestorov. Ľudia cestujúci kvôli práci chcú bývať blízko svojej destinácie, a nie navštíviť mesto,“ vysvetľuje.

Jeho slová potvrdzuje skutočnosť, že obsadenosť izieb ostáva aj počas pretrvávajúcej hospodárskej krízy stabilná. „Väčšinu času je hotel plný, pričom klienti sa dokonca rozhodnú ostať aj počas toho ako tam prebieha rekonštrukcia,“ povedal majiteľ hotela pre rumunský EurActiv.

Z celého projektu má úžitok aj španielska spoločnosť, ktorá je za súčasné konštrukčné práce zodpovedná. „Firma je veľmi solventná, majú skúsenosti zo Španielska a prišli z krajiny s iným náhľadom na to, ako sa robí obchod,“ povedal Antonie.

Podmienky pre získanie fondov EÚ

Podľa šéfa Regionálnej rozvojovej agentúry v Bukurešti- infov Dana Niculu musia žiadatelia splniť niekoľko podmienok predtým ako je možné ich projekt schváliť a zabezpečiť im tak finančnú podporu z EÚ. Tak to bolo aj v prípade hotela Criss, hoci to nebolo ľahké.

„Spočiatku bol náš projekt odmietnutý, ale manažér poslúchol všetky odporúčania agentúry a potom sa uchádzal opäť s vylepšenou verziou projektu,“ povedal Nicula. Výsledkom je úspešná žiadosť.

Po dokončení konštrukčných prác plánuje hotel vytvoriť ďalších 30 dlhodobých pracovných miest. Projekt by mal zároveň nepriamo významne ovplyvniť hospodársku situáciu v celej štvrti, keďže ju zatraktívni v očiach podnikateľov a investorov. Podľa Nikulu by sa tak malo stať „do niekoľkých rokov po tom ako sa dokončia investície“.

Turizmus je dôležitý pre hospodársky rast

Či už sú to stredoveké mestečká v Transylvánii, plážové rezorty pri Čiernom mori alebo Dunajská delta, Rumunsko má turistom rozhodne čo ponúknuť. Krajine však chýbajú ubytovacie kapacity pre ľudí, ktorí do krajiny prichádzajú za prácou. V 21. storočí pritom cestujúci podnikatelia očakávajú, že nájdu vhodné zariadenia, vrátane vysoko kvalitných hotelov ponúkajúcich dostatočný komfort- od kúpeľní priamo na izbe až po bezdrôtové spojenie. Akýkoľvek región bez týchto kapacít sa podľa odborníkov ťažšie presadí pri získavaní investícií a obchodných zákaziek.

Dôležitý význam turizmu pre hospodársky rast krajiny uznáva aj rumunská vláda, ktorá na tento účel vyčlenila celú os v rámci Regionálneho operačného program (ROP). Tá dostal názov Trvaloudržateľný rozvoj a podpora turizmu a cez Európsky fond regionálneho rozvoja na ňu pripadá 559 miliónov eur z celkovej sumy 3,7 miliardy eur určenej na ROP. Prostriedky sa majú použiť napríklad na vylepšenie kvality ubytovania a turistickej infraštruktúry.

V rámci Regionálneho operačného programu je krajina rozdelená na osem regiónov. V každom z nich sa nachádza Regionálna rozvojová agentúra, ktorá kontroluje žiadosti, komunikuje ich so žiadateľmi a určuje ako a na čo sa prostriedky vyčlenia.

Najviac zo sumy 19,7 miliardy eur, ktoré krajina dostala na regionálnu politiku, je určených na projekty prispievajúce k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest, teda takzvaných Lisabonských cieľov. Medzi ne sa zaraďujú aj zlepšovanie dopravnej infraštruktúry, investície do výskumu a inovácií, vzdelávanie a tréning, podpora malých a stredných podnikov, sociálna inklúzia znevýhodnených skupín, zlepšenie životného prostredia, podpora energetickej efektívnosti, či obnoviteľné zdroje.