Rumunsku a Bulharsku eurofondy zatiaľ veľmi nepomáhajú

Autor: nokhoog_buchachon, freedigitalphotos.net

Proces tranzície na demokraciu a trhovú ekonomiku je v Rumunsku „ďaleko od konca“ a v Bulharsku zase „napreduje pomaly“, konštatovali to francúzski senátori Simon Sutur, Michel Billout, Bernadette Bourzai, Jean-François Humbert a Catherine Morin Desailly. Všetci nedávno navštívili v mene výboru pre medzinárodné záležitosti obe krajiny.

V ich 50 stranovej správe vyzdvihli „historické“ rozšírenie Únie, ktoré zahrnulo aj dve frankofónne krajiny – Bulharsko a Rumunsko.  

Senátori  upozorňujú, že medzi oboma krajinami sú značné rozdiely. Na druhej strane ich však spája napríklad to, že poriadne nezúžitkovali eurofondy na dobiehanie zvyšku EÚ.

V súčasnom programovacom období, dostalo Bulharsko z európskeho rozpočtu 6,9 mld. a Rumunsko 19,7 mld. eur. V čerpaní eurofondov sú však obe krajiny na chvoste Únie.

Podľa pôvodných plánov, mali prostriedky z eurofondov zvýšiť do roku 2015 HDP Bulharska o 9 % a Rumunska o 3,8 %, píše sa v správe.

Rumunsko aj Bulharsko dosahovali pred vstupom do EÚ v roku 2007 veľký rast HDP, ktorý však výrazne spomalila ekonomická kríza. V minulom roku narástla rumunská ekonomika o 2,5 %, v tomto roku sa očakáva rast na úrovni 1,1 %.

Bulhari rástli od roku 2002 až do vstupu do Únie priemerne o 6 % ročne. V roku 2010 sa rast blížil k nule a v minulom roku to bolo 1,6 %.

Podľa senátorov sú dôvodom slabého využívania eurofondov neskúsenosť, slabé administratívne kapacity, nízka vymáhateľnosť práva, korupcia, či problémy so zabezpečením spolufinancovania.

„Komisia nedávno súhlasila s tým, že rozsah spolufinancovania by sa mal pre Rumunsko a Bulharsko znížiť z 15 % na 5 %,“ píšu autori správy.

Rumunsko a Bulharsko žiada v budúcom rozpočte o štvrtinu väčšiu alokáciu ako malo doteraz. Podľa správy však nedostatočné čerpanie eurofondov a problémy s dodržiavaním princípov právneho štátu, odďaľujú želateľné výsledky.

„Účastníci tejto misie prišli k záveru, že Bulharsko a Rumunsko sú stále vo fáze tranzície a zápasia so zavedením právneho štátu,“ tvrdí správa.

V správe sa však píše aj to, že Komisia je vo svojich hodnoteniach oboch štátov príliš prísna. Posledné správy, ktoré boli zverejnené 18. júla, vyšli mimoriadne nepriaznivo pre Rumunsko a len o niečo lepšie pre Bulharsko.

Senátori zároveň dodávajú, že monitoring a tlak zo strany Komisie je nevyhnutný. Bez toho by na tom mohli byť obe krajiny ešte oveľa horšie.