Samospráva môže analyzovať svoje emisie CO2

Aplikácia CO2 Grobbilanz je databázovým nástrojom, ktorý dokáže vypočítať objem tvorby emisií skleníkových plynov miest a obcí a vybrať ten prvok, ktorý sa na ich tvorbe podieľa v najväčšej miere. Súčasne je on-line databázou, ktorá funguje ako súhrn registrov produkcie CO2 miest a obcí, ktoré Grobbilanz už používajú. Spoločne ide o platformu,  ktorá môže samospráve pomôcť prijímať rozhodnutia s ohľadom na environmentálny aspekt.

„Pred uvedením tohto výpočtového modelu už existovali mnohé iné podobného zamerania, no pre malé obce bola ponuka úzka. Niektoré väčšie mestá, aj keď ustanovili vlastné metódy pre registráciu CO2 emisií, sa zas nevyhli značným finančným nákladom pri získavaní potrebných údajov a ich kalkulácii. Navyše výsledky neboli štandardizované a neexistovala tak možnosť porovnania medzi mestami,“ povedala Katarína Hipšová (Priatelia Zeme-CEPA). Doplnila: „Pre obdobie jedného roka sa vypočítajú celkové miestne emisie, vrátane exhalátov a vyjadria sa v CO2 jednotkách. Pri všetkých sektoroch sa uplatní územný princíp (miestna produkcia) s výnimkou osobnej dopravy, kde platí princíp emisných poplatkov.“

CO2 Grobbilanz je aplikáciou, ktorá bola pre samosprávy sprístupnená v roku 2006 Rakúskou klimatickou alianciou. Na Slovensku je jej partnerom organizácia Priatelia Zeme-CEPA, ktorá spoločne s rakúskymi partnermi zastrešuje projekt „Dajme šancu Slnku“. CO2 Grobbilanz je prístupný na webe Rakúskej klimatickej aliancie.