Šéf parlamentu drží pri eurofonodoch stranu krajom

Pavol Paška, predseda NR SR (zdroj: NR SR)

Krátka správa

Podieľanie sa samosprávnych krajov na čerpaní zdrojov z Európskej únie v rámci Národného referenčného rámca považuje predseda Národnej rady SR Pavol Paška (SMER-SD) za „jednu zo svojich kľúčových priorít“. Uviedol to na dnešnom rokovaní zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorého sa zúčastnil na pozvanie banskobystrického župana a straníckeho kolegu Milana Murgaša.

Zastupiteľstvo dnes rokovalo o viacerých témach týkajúcich sa regionálneho rozvoja, napríklad o svojom novom programe hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK na roky 2007-2013 a zmenách a doplnkoch v územnom pláne kraja.

Na programe sa dostala aj výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja BBSK, n.o. Banská Bystrica za predchádzajúci rok a v dopňujúcich materiáloch sa našiel projekt technickej asistencie pre rok 2007 pre implementáciu Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina v BBSK a jeho spolufinancovanie a účasť BBSK v medzinárodnom pilotnom projekte “goveRNEt  o riadení inovácií v európskych regionálnych sieťach. Volili sa aj členovia Komisie rozvoja vidieka ZBBSK z radov neposlancov.

“Pri každej príležitosti sa obraciam na vládu, aj na príslušné ministerstvá, aby našli primeraný kľúč a podiel pre regionálne samosprávy, aby mohli implementovať jednotlivé projekty. Tak ako to vidia na základe ich efektívnosti a potreby práve na územiach, ktoré spravujú. Aj dnes by som vyslovil podporu predsedom krajských samospráv v tom ´boji´, a v akom podiele a či vôbec sa budú podieľať na technickej asistencii a samotnom rozhodovacom procese a implementácii, ukáže čas,” povedal dnes pre TASR predseda parlamentu Pavol Paška.

Milan Murgaš ocenil podporu a iniciatívu šéfa parlamentu a konštatoval, že ich výsledkom bude to, že samosprávne kraje budú môcť spolurozhodovať o európskych peniazoch. Aj preto, lebo im to prináleží a je to logické.

Pavol Paška presadzuje aj iniciatívnu kompetenciu žúp na tvorbe zákonov. “Paradoxom je, keď zákonodarné iniciatívy majú vláda a parlament, ale regionálna samospráva spravuje a vykonáva možno 80 až 90 percent aktov a kompetencií vo vzťahu k občanovi. Pritom s výnimkou pripomienkového konania sa na samotnom legislatívnom procese nezúčastňuje,” konštatoval P. Paška. Chápe tiež, že takáto zmena by si vyžiadala aj ústavné zmeny, k čomu je potrebná v parlamente dvojtretinová politická väčšina. Podľa neho je to len otázka komunikácie medzi jednotlivými poslancami, ktorí zastupujú v NR SR svoje regióny. Tiež spresnil, že náš politický systém vidí skôr poslanca ako člena strany, ale ten môže v spravovaní vecí verejných prenášať do parlamentu aj iniciatívy, ktorá nemusia mať vôbec politické, ale odborné zafarbenie, uviedol Paška.

Kraje podľa ministra výstavby Mariana Janušeka (SNS) sa o svoje komeptencie pre eurofondy nemusia báť, ako uviedol 7. augusta, avšak o ich pripravenosti sa ešte dlho nemôže hovoriť. Ako upozornil minister 17. augusta 2007, pripravenosť a personálne kapacity krajov ešte ďaleko zaostáva za ambíciami, ktoré kraje deklarujú. Podľa auditu KPMG Slovensko len dva kraje zaradili do svojej zamestnaneckej štruktúre už zamestnancov s priamym vzťahom k implementácii opatrení ROP zameraných na cestovný ruch, rekonštrukciu regionálnych ciest a regeneráciu sídel. S Marianom Janušekom sa 21. augusta 2007 stretol aj prezident republiky Ivan Gašparovič, aby s ním prerokoval nové programové obdobie a NSRR na roky 2007-2013.