Šéf Výboru regiónov varuje pred škrtmi

zdroj europa.eu

Valcárcel vyzdvihol znepokojenie regionálnych a miestnych politikov, ktorí sa obávajú, že škrty narušia perspektívu rastu a poškodia hospodársku obnovu Európy.

Výbor regiónov predstavuje zoskupenie zástupcov regionálnych a miestnych štruktúr. Jeho úlohou je včleniť regionálnych a miestnych politikov do procesu rozhodovania EÚ.

Európske regióny žiadajú rozpočtovú rovnováhu medzi rôznymi položkami viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020 a viac prostriedkov pre kohéznu politiku.

„Rád by som pripomenul pákový efekt investícií cez súkromné a verejné spolufinancovanie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,“ píše sa v liste.

List bol zaslaný európskym lídrom tesne pred mimoriadnym summitom, ktorý je naplánovaný na 22. až 23. novembra.

Valcárcel taktiež pripomenul, že z rozpočtu EÚ ide až 94 % na investície, čo z neho robí „jediný stabilný, viacročný, verejný zdroj na podporu rastu a pracovných príležitostí.“

Predstavitelia regiónov sa v liste zaväzujú, že budú eurofondy využívať čo najefektívnejšie je možné, aby dosiahli hmatateľné ciele.

Valcárcel ešte dodáva, že členské štáty by mali pri kreovaní rozpočtu brať do úvahy záväzok, ktorí prijali v kompakte pre rast a zamestnanosť.