Šesť európskych regiónov štartuje „sieť“ obnoviteľných energií

Krátka správa

„Sieť“ odštartovaná 17. apríla 2007 v Bruseli zahŕňa regióny: Oberösterreich (Rakúsko), Schleswig-Holstein (Nemecko), Severné Švédsko, Wales (Veľká Británia) a taktiež dva malé európske štáty – Cyprus a Island. Každý jeden z nich bol vybratý na základe svojej unikátnej skúsenosti v jednej z nasledujúcich oblastí: biomasa, veterná, vodná, solárna, geotermálna a hydrotermálna energia.

Cieľom RENREN je výmena získaných informácií a skúseností medzi regionálnou správou, ale taktiež povzbudenie súkromných firiem k spolupráci. V neposlednom rade je dôležité aj budovanie verejného povedomia a možnostiach využitia obnoviteľných energií prostredníctvom viacerých školiacich programov.

Andris Piebalgs, komisár pre energetiku, počas príhovoru pri otváraní RENREN povedal, že obnoviteľné energie by mohli regiónom pomôcť vyhnúť sa energetickému nedostatku v budúcnosti za predpokladu, že by začali byť využívané už teraz.

Christian von Bötticher, minister poľnohospodárstva, životného prostredia a vidieckych oblastí nemeckého spolkového štátu Schleswig-Holstein, poukázal na fakt, že regióny zapojené do tohto programu by mohli počítať aj s pozitívnym dopadom na životné prostredie a rovnako s ekonomickými ziskami; napríklad zvyšovaním exportu energie by mohlo dôjsť k stimulácii vytvárania nových pracovných miest. Zároveň vyjadril nádej, že RENREN by sa mohol ďalej rozvíjať a mohol by byť v budúcnosti rozšírený aj na ďalšie regióny a typy obnoviteľných energií.