Šetriť budú aj samosprávy

zdroj Bratislavský samosprávy kraj

Dvonč si myslí, že aktuálny rok bude aj pre samosprávy rokom šetrenia a škrtov. Od vlády preto očakáva, že financovanie samospráv bude pre ňu priorita. Je preto podľa neho potrebný audit, aby sa zistilo do akej miery boli nové kompetencie samospráv finančne vykryté.

Projektový proces v prípade eurofondov je podľa Dvonča zbytočne komplikovaný. Poukazuje pritom predovšetkým na dlhé trvanie prípravy a vyhodnocovania žiadostí.

Kriticky sa šéf združenia vyjadril aj na adresu verejného obstarávania. Nepovažuje za dobré riešenie, aby bola nízka cena jediným rozhodujúcim kritériom. Víťaz takéhoto obstarávania totiž často dodáva príliš lacné tovary, ktoré neskôr treba meniť a opravovať a míňať tak ďalšie peniaze.

Dvonč ďalej kritizoval aj finančnú náročnosť infozákona. „Je potrebné zastaviť nekonečné zverejňovanie a obmedziť možnosti zneužívanie infozákona len na akési osobné si vybavovanie účtov alebo získavanie podnikateľských výhod,“ povedal.

Podľa predsedu Bratislavského kraja Pavla Freša ide o problémy, ktoré treba riešiť zmenou legislatívy na národnej úrovni. „Bude treba zmeniť legislatívu, lebo žiadna obec, žiaden starosta, primátor ani župan nemôže robiť niečo inak, ako mu zákon umožňuje. Tam musí prísť iniciatíva z pôdy parlamentu,“ myslí si Frešo.