Školské projekty ROP: vypredané za pár minút

Logo ROP (zdroj MVRR)

Krátka správa

Výzvy nového obdobia začínajú neštandardne. Programy ešte nemajú poschvaľované manuály. Sú aj také príručky, kde sa žiadateľ nedozvie o limitoch podávaných projektov, prípadne výzva neohraničí časovú realizáciu projektov. Avizované zjednodušenie a zefektívnenie čerpanie sa zatiaľ nekoná, zrýchlené nahlasovanie veru áno. Opozícia kritizuje, že súťaž kvalitných projektov sa mení na súťaž o čo najrýchlejšie zaregistrovanie predloženia projektu a celý štart školských projektov je podľa nej netransparentný. 

Miroslav Bátosvký, hovorca ministerstva výstavby v denníku SME (6/II/2008) situáciu upokojuje: “Dvere ministerstva sú široké, ale nezmestí sa do nich naraz sto starostov, vždy je niekto prvý alebo druhý.  Tiež dodáva, že presný čas nebol uvedený, lebo ministerstvo nepredpokladalo taký enormný záujem na prvýkrát.

Viacerí starostovia z východného Slovenska potvrdili redakcii EurActiv, že vedeli podľa výzvy z 21. januára 2008 len deň, nie však hodinu prihlasovania sa. Viacerí sa skúsili prihlasovať už po polnoci.

Faktom ostáva, že mnohé samosprávy vynaložili už v minulých rokoch nemalé finančné prostriedky na technickú dokumentáciu pre realizačné projekty rekonštrukcie materských, základných a stredných škôl. Mali dokonca aj podané projekty ešte v starom programovom období. Na tie sa neušlo a MVRR ich presunulo do zásobníka projektov, pre ktorý ešte vlani avizovalo, že sa použije v prvých výzvach na rekonštrukciu škôl z plánovaných 410 miliónov eur v Regionálnom operačnom programe.

Opozícii sa tiež nepáči, že výzva diskvalifikovala v prvom kole, respektíve v prvom roku iné ako verejné a štátne školy, komentoval situáciu po pretekoch v klikaní na tlačovej konferencii SDKÚ-DS predseda jej poslaneckého klubu Stanislav Janiš. “MVRR ako riadiaci orgán  si vymyslelo spôsob internetovej rezervácie termínov na predloženie žiadostí, pôvodne s možnosťou zarezervovať si termín  od 4. 02. 2008 priebežne”, podčiarkuje poslanec a dodáva, že ministerstvo nijakým spôsobom neinformovalo, že možnosť zarezervovať si termín do prvého kola bude trvať len niekoľko minút (podľa očitých svedkov 7 minút), a že počet rezervácií bude  limitovaný. 

Ministerstvo vybavuje prvých 54 žiadostí a avizuje ďalšie kolo podľa harmonogramu výziev pre ROP v marci. Zároveň už zverejnilo po medializácii problému údaje o prvých úspečných nahlásených žiadateľoch, medzi ktorými nedominujú koaličné samosprávy a ich projektové zámery. Úspešní žiadatelia v súbehu a prvé časenky na predloženie projektu hovoria v denníku SME (7/II/2008), že klikali od rána a do prvého kola sa dostali so šťastím.

Jeden z vedúcich pracovníkov MVRR, Radoslav Behúl na tlačovejkonferencii upozornil, že už na stránke Regionálneho operačného programu bolo naznačené, že budú obdobia, kedy sa budú projekty príjmať a obdobia, kedy sa budú vyhodnocovať. Vzhľadom na nové pravidlá si myslí, že i keď dochádza k istým kapacitným obmedzeniam, tak priebežný systém bude rýchlejší. S tým súhlasí ja minister Janušek, ktorý odkazuje starostom, aby sa nestarali o “klikanie”, ale aby tôto robotu zverovali svojim projektovým manažérom. Zároveň považuje riadený nábor projektov za výhodnejší, ako “avie projektov” z minulosti. 

Podľa prepočtov disponibilných zdrojov na opatrenie infraštruktúry vzdelávania je stredná veľkosť projektu asi 20 miliónov. Najmenej projektov sa uvažuje pre materské školy. V prvej výzve, ktorej travanie má byť ohraničené asi na rok, bude ešte niekoľko kôl. Ak žiadateľ sa zaregistruje a projekt neporedloží podľa rezervovaného termínu a nedodrží ani niekoľkodňovú lehotu vymedzenú na dožiadanie chýbajúcich príloh, tak bude z výzvy vylúčený. Tiež nemôžu požiadať o peniaze všetky obce a všetky školy. Obmedzeniu sú dané cez póly rastu, počet žiakov. Určitú výnimku budú predstavovať školy, ktoré ležia v obciach s výrazným počtom rómskeho obyvateľstva. To ochraňuje pri eurofondoch horizontálne pravidlo “MRK” – mraginalizované rómske komunity.