„Škrtanie eurofondov by mohlo negatívne ovplyvniť sociálnu rovnosť“

foto: Budapešť, zdroj: flickr, autor: ** Maurice **

Demszky tento týždeň končí na pozícii starostu po tom, čo sa mu post podarilo obhájiť päť krát vo voľbách a spolu funkcii zastával takmer 20 rokov. V rozhovore hovoril o svojich skúsenostiach s eurofondami a tým EurActiv-u poskytol svoj názor na prebiehajúcu diskusiu o budúcnosti regionálnej politiky EÚ, ktorá v týchto dňoch pokračuje na Dňoch otvorených dverí v Bruseli.

Budapeštiansky starosta sa domnieva, že stratégia Európa 2020- ktorá určuje hospodárske smerovanie EÚ pre nadchádzajúce desaťročie- obsahuje správne ciele a „správne sa zameriava na spojenie sociálnych, ekonomických a environmentálnych dimenzií rozvoja“. Z tohto dôvodu ide podľa neho o užitočný náčrt cieľov regionálnej politiky po roku 2013.

Demszky však hovorí, že „veľkým problémom“ stratégie je skutočnosť, že mestá spomína len raz a nemá teda reálne regionálny rozmer. Rýchle prijatie dokumentu a čo je oveľa závažnejšie, krátky čas na rozhodovanie, ktorý bol členským štátom poskytnutý na vytvorenie svojich programov k Európa 2020 spôsobili, že „zapojenie sa regiónov a miest je prakticky nemožné“.
„Za týchto okolností tu existuje reálne riziko, že Európa 2020 nebude fungovať lepšie ako Lisabonská stratégie,“ uvádza Demszky a ako hlavný dôvod vidí to, že „ciele prijaté na národnej úrovni nebudú regióny a mestské oblasti akceptovať a sledovať“.

Budapeštiansky starosta podobne ako mnohí kľúčoví hráči- vrátane eurokomisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna- verí, že regionálna politika by si mala zachovať svoj súčasný podiel na rozpočte EÚ.
Kombinácia celosvetovej recesie, rastúcej dôležitosti klimatickej politiky a demografickej výzvy v EÚ by mohla ľahko viesť k situácii, že nielen Spoločná poľnohospodárska politika, ale aj kohézna politika budú vytesnené, čo by bola podľa jeho vlastných slov „škoda a viedlo by to ku kolapsu stratégie Európa 2020“.

Demszky dodáva, že čisto technické intervencie by mohli mierne vylepšiť výkon niektorých odvetví, ale zároveň by mohli následne viesť k ešte väčším škodám v iných sektoroch. „Ideálnym príkladom sú pravidlá zamerané na trvalú udržateľnosť v novej domovej výstavbe, vďaka ktorým sa bytové jednotky stali drahšími a sociálna nerovnosť rastie“.
Odchádzajúci starosta zároveň pochválil eurokomisára Hahna, o ktorom povedal, že má „veľmi dobrý prehľad o problémoch európskych oblastí“ a „venuje veľkým európskym mestám nevyhnutnú pozornosť, keďže práve oni sú v súčasnosti – a ešte viac budú v budúcnosti- najdynamickejšími hráčmi v oblasti rozvoja, spolu so svojimi predmestiami,“ uvádza. Zároveň dodáva: „Rozumiem, že Hahn nestojí pred ľahkou úlohou keď predstavuje tento pohľad na vec v Komisii, ktorá sa zdá, že oveľa menej dbá na priestor ako by mala“.

Na záver Demszky hovorí, že podľa jeho názoru by mali Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Fond na rozvoj vidieka naďalej podporovať kohéznu politiku a integrovaný miestny rozvoj. Vyčlenenie ESF zo štrukturálnych fondov by nie len podrylo tento integrovaný prístup, ale zároveň by to mohlo poškodiť kľúčový cieľ EÚ, ktorý vytýčila Lisabonská zmluva- teritoriálnu súdržnosť.

Ďalšie kroky:

  • 4.-7. október: Otvorené dni Európskych miest a regiónov v Bruseli
  • november 2010: oficiálne zverejnenie 5. kohéznej správy

Rozhovor s Gaborom Demszkym si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.