Slovenské mestá a obce bilancujú

V bratislavskom kongresovom centre Incheba sa zišlo 893 delegátov a 78 pozorovateľov, ktorí spolu zastupovali 59 regionálnych združení z celého Slovenska.

Malé obce si dočasne oddýchnu

Premiér Robert Fico na sneme oznámil, že vláda uvoľnila na dofinancovanie DPH pre obce z Programu rozvoja vidieka 10,5 milióna eur. Čiastočne tým vyhovela žiadosti Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré o tento krok už dlhšie žiadalo. Ako vo februári tohto roku informoval EurActiv, obce, ktoré čerpajú prostriedky z Programu rozvoja vidieka si totiž musia do svojich nákladov zarátať aj 19-percentnú daň DPH. Tá je v tomto programe kvalifikovaná ako neoprávnený náklad a nedá sa preto odpočítať.

V prípade, že by tak chcela obec opraviť napríklad miestnu školu pomocou fondov EÚ v celkovej sume milión eur, musela zaplatiť na daniach takmer dvestotisíc eur, čo pre väčšinu malých obcí predstavuje podstatnú časť ich ročného rozpočtu. Obce boli preto často  krát nútené si brať úver či „tieto prostriedky rezervovať na svojich účtoch, čo im znemožňovalo realizovať iné projekty alebo vlastné investície,“ uviedol pre EurActiv tajomník Združenia miest a obcí Liptova Miroslav Babka.

Vláda preto najnovšie „z národných zdrojov DPH obciam refunduje tak, že im ostane uhradiť len päťpercentné spolufinancovanie. Týka sa to najmenších obcí,“ uvádza výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. Tým sa malé obce vyrovnajú mestám a väčším obciam, ktoré patria do takzvaných pólov rastu, a kde je DPH oprávneným výdajom. Ide však len o dočasné riešenie a Združenie miest a obcí Slovenska považuje „refundáciu dane z pridanej hodnoty“ pre obce naďalej za jednu zo svojich priorít.

Eurofondy, ale nie pre všetkých

Ďalším cieľom združenia je „ priebežné monitorovanie problematiky eurofondov a navrhovanie opatrení na uľahčenie čerpania prostriedkov z eurofondov, vrátane zníženia byrokracie,“ uvádza sa v záverečnom dokumente ZMOS. Práve fondy EÚ majú byť jedným z riešení súčasnej hospodárskej krízy, ktorá výrazne znížila rozpočty mnohých miest a obcí. „Situácia je neustále veľmi zložitá, kritický stav je najmä v menších obciach a v regiónoch postihnutých povodňami,“ priznáva Muška.

Navyše, zo strany obcí Bratislavského kraja zazneli požiadavky na vyváženejšie regionálne rozdelenie eurofondov. Tento kraj je totiž ako jediný na Slovensku vylúčený z prijímania EÚ fondov, keďže jeho HDP presahuje 75 percent Európskej únie, čo je jedna z podmienok ich získania. Dôvodom je prítomnosť hlavného mesta. „Netýkalo by sa ich to, ak by patrili k niektorému zo susedných krajov,“ uvádza priamo Muška. Teraz sú však obce priamo odkázané na operačný program Bratislavský kraj.

Vzhľadom na hospodársku krízu snem navyše svojim členom odporučil úsporné opatrenia „a efektívne vynakladanie verejných zdrojov, podporovanie krokov a postupov na zachovanie doterajšieho stavu a kvality výkonu verejných služieb a zapojenie sa do programu modernizácie samosprávy prostredníctvom projektu ZMOS – Dátové centrum miest a obcí,“ píše sa v tlačovej správe.

Legislatívne opatrenia

Združenie v legislatívnej oblasti požaduje novelizáciu zákona o sociálnych službách, legislatívne doriešenie otázky parkovného v mestách a obciach, doriešenie otázky odpadov, prenechanie zodpovednosti za reguláciu hazardných hier na mestách a obciach, či vypracovanie metodiky na uplatňovanie zákona o podpore cestovného ruchu.

ZMOS zároveň priamo hovorí, že odmietne „také legislatívne návrhy, ktorými by došlo k presunu nových úloh zo strany štátu na mestá a obce bez finančného krytia, teda návrhy, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na zabezpečenie chodu miest a obcí a ich rozvoj.“

V rámci večerného galaprogramu ZMOS vyhlásilo víťaza 6. ročníka súťaže zameranej na pomoc zdravotne postihnutým a ich plnú integráciu do spoločnosti s názvom Oskar bez bariér. Cenu si odnieslo mesto Nitra. Medzi najužší výber postúpili aj mestá Dolný Kubín, Michalovce a Turzovka a obec Mošovce.

Na sneme tiež predseda NR SR Pavol Paška vyhlásil termín konania tohtoročných komunálnych volieb na sobotu 27. novembra 2010.