Slovenské projekty nie sú medzi finalistami RegioStars

Súťaž RegioStars organizuje Európska komisia od roku 2008 s cieľom zdôrazniť originálne a inšpiratívne projekty, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre ostatné regióny. Do aktuálneho ročníka porota vybrala z 80 projektov podporených  regionálnych fondov EÚ 19 finalistov na základe štyroch kľúčových kritérií: inovácie, vplyv, udržateľnosť a partnerstvo.

„Vyzdvihujú vynikajúcu prácu, ktorá sa v jednotlivých regiónov vykonala, a sú dôkazom invenčného a dynamického prístupu regiónov v celej Európe k využívaniu našich fondov s cieľom podnietiť rast a vytváranie pracovných miest,“ uviedol európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

„Presne to je zmyslom stratégie EÚ 2020 v oblasti rastu: nájsť nové riešenia na spoločné problémy, ako je nezamestnanosť mládeže, znečistenie a zmena klímy, kvalita života v našich mestách a nedostatok príležitostí pre malé podniky, aby mohli rásť a prosperovať,“ poznamenal. „Koniec koncov sú to samotné projekty, od ktorých skutočne závisí úspech regionálnej politiky a investícií do nej.“

Finalisti pochádzajú z regiónov a miest v 17 členských štátoch. Slovensko medzi nimi ako jediná krajina Vyšehradskej štvorky chýba. Do finále sa okrem iného dostali až tri poľské projekty v kategórii inovácií malých a stredných podnikov a udržateľnej mestskej dopravy a tiež projekt Juhomoravského inovačného centra.

Pred dvoma rokmi boli medzi finalistami dva slovensko-rakúske projekty, avšak cenu RegioStars 2012 napokon nezískali. Šlo o projekt Alpsko-karpatského koridoru, v rámci ktorého sa budoval systém zelených mostov pre migráciu divokých zvierat ponad diaľnice a o projekt viacerých iniciatív mestskej spolupráce Baum – Bratislava.

Víťazov aktuálneho ročníka vyhlásia 31. marca 2014 počas slávnostného udeľovania cien v Bruseli.

O cenu RegioStars sa môžu každoročne uchádzať všetky regióny EÚ, ktoré získali prostriedky z grantov regionálnej politiky EÚ po 1. januári 2000. Od zrodu tejto súťaže bolo najviac prihlášok zaevidovaných z Rakúska, Belgicka, pobaltských krajín a Walesu.

Vo vlaňajšej súťaži RegioStars boli ocenené hlavné projekty v Porte (Portugalsko), na severozápade Anglicka (Spojené kráľovstvo), vo vojvodstve Warmińsko-Mazurskie (Poľsko), v Berlíne (Nemecko) a v Litve. Jednotlivé kategórie boli zamerané na výskum a rozvoj, efektívne využívanie zdrojov v MSP, sociálne inovácie, udržateľný rozvoj miest a využitie videonahrávok na podporu regionálnej politiky EÚ.