Slovensko bodovalo u zahraničných turistov

Foto: mmisso.deviantart.com

Údaje Európskej komisie pre cestovný ruch (ETC) za prvý polrok roku 2013 ukazujú mierny rast turizmu vo väčšine európskych destinácií. Najväčší vzostup zaznamenali menšie európske regióny ako Balkán a východná Európa, ktorým pomáhal naďalej silný ruský dopyt.

ETC je zodpovedná za propagáciu Európy ako turistickej destinácie, pričom sa zameriava na trh v Brazílii, Kanade, Číne a USA. Jej členmi sú národné agentúry cestovného ruchu vrátane SACR.

Už dlhšiu dobu turistov najviac láka Island, ktorý bol jedničkou vo zvýšení počtu príjazdov turistov aj minulý rok (+ 19,6 %). V druhom kvartáli 2013 zaznamenalo Slovensko 2. najväčšie percentuálne zvýšenie počtu návštev oproti rovnakému obdobiu minulého roka, a to o 20 %. Na opačnej strane spektra bol Cyprus (- 12 %), ktorý podľa ETC doplatil na negatívnu publicitu zo začiatku roka.

 

Zo správy monitorujúcej výsledky za 2. kvartál vyplýva, že Slovensko bolo obľúbené napríklad u turistov z Nemecka, Holandska, ale tiež z USA a Indie. Návštevníci ale u nás nezostávajú o nič dlhšie ako pred rokom, výrazný nárast v počte ich príjazdov sa neodrazil v náraste počtu prenocovaní.

To isté platí pre Európu všeobecne. „Tým, že si turisti naďalej uvedomujú náklady, rast v pobytoch zostáva utlmený v porovnaní s príchodmi. Rast v kapacite je tiež obmedzený, napriek expanzii dopytu,“ uviedla organizácia. Výnimkou boli Lotyšsko, Chorvátsko, Malta a Česká republika, ktoré zaznamenali nárast v príchodoch i prenocovaniach.

Odborníci z ETC očakávajú, že aktuálna letná sezóna upevní pozitívne očakávania pre tento rok (+ 1 % až 3 %). Slabšie vyhliadky uviedli pre holandský a taliansky trh, najmä v dôsledku pozastaveného ekonomického rastu.

Európska komisia pre cestovný ruch poznamenala, že s postupujúcim rokom vyzerá ekonomický výhľad Európy čoraz lepšie a spotrebitelia sú optimistickejší ohľadom svojich budúcich hospodárskych perspektív. Udržanie rastu cestovného ruchu si však vyžiada koordinované stimuly zo strany verejného i súkromného sektora. Inak hrozí, že individuálne úsilie sa minie účinkom.