Slovensko je 4. medzi novou EÚ-10 v čerpaní eurofondov

eú, ústava

 

Krátka správa:

V období od mája 2004 do septembra 2006 využilo Slovensko 27,6 % z prostriedkov z kohézneho a štrukturálnych fondov vyčlenených na obdobie 2004-06 z európskeho rozpočtu, informovala komisárka pre rozpočet Dalia Grybauskaitéová včera, 21. septembra. V priemere vyčerpalo 10 nových členských krajín 26,2 % zo všetkých prostriedkov. Vedie  Slovinsko s 34,1 % nasledované Maďarskom a Estónskom. Slovensko je na 4. mieste. Najmenej prostriedkov vyčerpali Cyprus a Česká republika.

Grybauskaitéová nové krajiny varovala, že postupujú príliš pomaly, keď od svojho vstupu do Európskej únie využili dovedna len 5,6 miliardy EUR z celkového objemu 21,5 miliardy EUR, v prepočte 805,3 miliardy Sk. Hoci vzhľadom na komplikované administratívne procedúry, ktoré majú zabrániť zneužitiu financií, nie je jednoduché získať európske prostriedky použiteľné na budovanie infraštruktúry, či financovanie projektov v oblasti životného prostredia alebo vedy, komisárka poukazuje aj na to, že niektoré členské krajiny si vytvorili dodatočné nepotrebné byrokratické prekážky. Dochádza tak k ďalšiemu spomaľovaniu získavania prostriedkov.

Grybauskaitéová preto dôrazne vyzýva na zjednodušenie administratívnych procesov v týchto krajinách aj vzhľadom na to, že v novom sedemročnom rozpočtovom období 2007-2013 bude objem prostriedkov z fondov pre európsku „10“ ešte väčší. Platiť bude pritom tzv. pravidlo n+2, čo znamená, že financie, ktoré sa krajine nepodarí vyčerpať v priebehu dvoch rokov, sa automaticky zrušia. Pre SR je na uvedené obdobie vyčlenených vyše 11 miliárd EUR, pre všetkých 10 nových krajín 167 miliárd EUR.