Slovensko má šancu získať cenu za inovatívny regionálny rozvoj

Zdroj: www.vlada.gov.sk

Cieľom ocenenia RegioStars Awards je indentifikovať príklady dobrej praxe v regionálnom rozvoji a upozorniť na inovatívne, či originálne projekty, ktoré by sa mohli stať inšpiráciou aj pre ďalšie regióny.

Deadline pre piaty ročník súťaže bol v júli minulého roka. Európska komisia dostala 107 prihlášok. Porota z nich vybrala 21 finalistov. Víťazi by mali byť slávnostne vyhlásení na budúci týždeň.

Medzi finalistov sa dostali aj dva rakúsko-slovenské projekty. Prvým je Alpsko-karpatský koridor, ktorý súťaží v kategórii Udržateľný rozvoj. Projekt zahŕňa viacero inštitúcií, mimovládnych organizácií, univerzít, diaľničných spoločností či rôznych spolkov z Rakúska a Slovenska, ktorí sa usilujú o obnovu dôležitej migračnej trasy pre divoké zvieratá.

Cieľom nadnárodnej platformy je taktiež zvýšiť rekreačnú príťažlivosť regiónu a informovanosť občanov o stave životného prostredia.

V súčasnosti prebieha výstavba systému zelených mostov, ktoré umožňujú zvieratám prechod ponad diaľnice. Takéto mosty vyrastú na diaľnici A4 medzi Viedňou a Budapešťou, či nad diaľnicou z Bratislavy smerom na Brno.

V kategórii Citystar sa do finále prebojoval ďalší spoločný rakúsko-slovenský projekt regionálnej spolupráce. Projekt pozostáva z viacerých spoločných iniciatív Bratislavy a susedných rakúskych regiónov, ktorých cieľom je harmonizácia regionálneho rozvoja.

Prudký rozvoj Bratislavy ovplyvňuje aj susedné rakúske lokality, ktoré stále väčšie množstvo Slovákov využíva na bývanie, oddychové a rekreačné aktivity. Projekt predpokladá vytvorenie určitého manažmentu cezhraničnej regionálnej spolupráce. Platforma by mala uľahčovať vzájomnú komunikáciu a definovať podmienky ďalšieho regionálneho rozvoja.