Slovensko predsedá V4

v4 višegrad visegrad višegrád vyehrad

 

Krátka správa:

Program ročného Slovenského predsedníctva vo Višegrádskej skupine (V4), ktoré sa začalo 1. júla tohto roku bol predmetom rokovanie šéfov diplomacií Slovenska, ČR, Maďarska a Poľska 5. septembra 2006 v Bratislave. Bolo to prvé stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 počas predsedníctva SR, na ktorom spoločne rokovali rezortní zahraniční ministri Alexander Vondra (ČR), Kinga Gönczová (H), štátna tajomníčka MZV Poľskej republiky Barbara Tuge-Erecinská a Ján Kubiš.

Slovensko predstavilo program predsedajúcej krajiny. Dokument ešte oficiálne prijmú predsedovia vlád krajín V4 na nadchádzajúcom summite v maďarskom meste Višegrád. Slovensko v dokumente zdôrazňuje, že spolupráca krajín V4 nestratila na význame ani po ich vstupe do EÚ. Slovenské predsedníctvo V4 bude ďalej budovať na výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté predchádzajúcimi predsedníctvami.

Hlavné priority slovenského predsedníctva V4:

  • vytvoriť z V4 dynamické regionálne fórum v rámci EÚ;

  • naďalej posilňovať koordinačný a konzultačný mechanizmus vyšehradskej spolupráce s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v otázkach spoločného záujmu;

  • napomáhať zlepšeniu všeobecnej informovanosti verejnosti o V4.


Stretnutia politikov V4 na najvyššej úrovni a rezortných úrovniach chce Slovensko zosúladiť tak, aby sa ich zúčastnili aj partneri z Ukrajiny, Moldavska, pobaltských krajín, krajín Beneluxu, Severskej rady, prípadne Rakúska, Slovinska, Bulharska a Rumunska.

Realizovať sa budú expertné konzultácie na úrovni riaditeľov odborov MZV krajín V-4 k východnej dimenzii a Európskej susedskej politike, k otázkam Západného Balkánu, k bezpečnostnej problematike. Tieto témy boli prerokované aj počas plenárneho rokovania, kedy sa hodnotila pripravenosť krajín V4 na vstup do Schengenského systému, budúce rozširovanie Severoatllantickej aliancie (NATO), súčasný vývoj situácie v regiónoch Západného Balkánu, ďalšie rozširovanie EÚ o Bulharsko a Rumunsko a navŕšenie rozpočtu Višegrádskeho fondu. Ministri sa dohodli, že v budúcnosti bude vo Višegrádskom fonde ročne k dispozícii 5 000 000 eur, čo považuje český minister už za sumu, z ktorej sa budú dať podporiť aj väčšie spoločné projekty. Višegrádsky fond bude naďalej štipendiami podporovať študentov z východoeurópskych krajín, ako sú napríklad Ukrajina a Bielorusko.

4. – 5. septembra 2006 v poľskom Krakove rokovali spoločne aj ministri kultúry krajín V4 a 15. – 16. septembra 2006 sa stretnú v Lánoch pri Prahe prezidenti krajín V4.