Slovensko zrýchľuje čerpanie eurofondov, ČR zachraňuje

Slovenská vláda minulý týždeň schválila správu o implementácii a čerpaní eurofondov v rámci jednotlivých operačných programov (OP) v druhom polroku 2013. Ku koncu minulého roka sme vyčerpali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške 5,8 miliardy eur, čo predstavuje necelých 51 % alokácie na programové obdobie 2007 – 2013. Počas siedmich rokov sa podarilo zazmluvniť takmer 10,5 miliardy eur, t.j. vyše 91 % alokovaných prostriedkov.

Za významný moment sa považuje schválenie výnimky pre Slovensko v novembri minulého roka, vďaka ktorej môžeme čerpať peniaze EÚ zo záväzkov na roky 2011 a 2012 o rok dlhšie, čiže tri roky namiesto dvoch do roku 2015 (pravidlo N+3 namiesto N+2).

„V dôsledku toho bolo takmer eliminované riziko nedočerpania finančných prostriedkov EÚ v roku 2013,“ konštatuje sa v schválenom materiáli.

„Po tom, čo sme dostali bonus od Európskej komisie, ale aj od ďalších partnerských krajín EÚ a dovolili nám počas ďalšieho roka navyše čerpať prostriedky, ktoré by inak prepadli, myslím si, že urobíme všetko pre to, aby sme budúci rok mohli ohlásiť, že možných prepadnutých peňazí je čo najmenej," uviedol minister financií Peter Kažimír.

Členovia vlády sa tiež dohodli na akcelerácii implementácie zaostávajúcich operačných programov (OP) Výskum a vývoj, Vzdelávanie, Informatizácia spoločnosti, Doprava a Životné prostredie. Schválili tiež modifikáciu formy a obsahu akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie OP, ako aj úpravu frekvencie predkladania výhľadového plánu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.

ČR: Krv, pot a slzy

Predĺženie termínu na dočerpanie peňazí získalo spolu so Slovenskom aj Rumunsko, nepodarilo sa to Českej republike ani Bulharsku, ktoré o ňu zažiadali neskôr. Česká vláda momentálne pripravuje záchranný plán.

Nová ministerka ČR pre miestny rozvoj Věra Jourová predložila v pondelok (10.2.) analýzu čerpania fondov v období 2007 – 2013. Následne sa na tlačovej konferencii vyjadrila, že Česi sú na tom „úplne najhoršie zo všetkých európskych krajín“.

Bilancia vrátených alebo nedočerpaných peňazí za minulý rok bola na úrovni desať miliárd korún (asi €363 tis.), pričom objem nevyčerpaných prostriedkov v celej Únii predstavoval 16 miliárd korún.

Tento rok podľa Jourovej hrozí strata až do výšky 24 miliárd korún, najmä v OP Životné prostredie a OP Výskum a vývoj pre inovácie. Ako príčiny uviedla zlé finančné plánovanie, nedostatočný kontrolný systém a tiež problémy so zadávaním verejných zákaziek

Česká vláda preto poverila jednotlivé ministerstvá vypracovaním krízového plánu, ktorý by mal zamedziť ďalším stratám. Kompletný krízový plán sa predloží do konca februára. „Sú to krv, pot a slzy – nie je to žiaden jednorazový krok, ktorý nám tie peniaze zachráni,“ uviedla Jourová pre médiá.

Ministerka bude zlý stav aktuálneho čerpania riešiť v stredu (12.2.) v Bruseli so zástupcami Európskej komisie.

Nové Partnerské dohody

Zdá sa, že Slovensko je na tom lepšie aj čo sa týka prípravy novej Partnerskej dohody, ktorá je základným dokumentom pre využitie fondov v rozpočtovom období 2014 – 2020.

„Dúfam, že pristúpime už túto stredu na vláde SR k definitívnemu schváleniu tohto strategického dokumentu a pošleme ho Európskej komisii na definitívne vyjednanie a podpis,“ uviedol v pondelok 10.2. premiér Robert Fico. „Dnes je Slovensko medzi troma najúspešnejšími krajinami z hľadiska prípravy na novú Partnerskú dohodu.“

Ohľadom pripomienok poukázal na to, že ZMOS mal výhrady voči celkovému objemu financií, ktorý by mal byť Integrovanom regionálnom operačnom programe. Sociálni partneri však „nechcú brániť v prijatí tohto dokumentu, lebo si uvedomujú, že čím skôr to urobíme, tým skôr budeme môcť finančné prostriedky čerpať.“

„Sociálni partneri potvrdili, že ťaháme za jeden koniec povrazu,“ dodal premiér.

Hromadnú pripomienku voči návrhu dohody podali niektoré mimovládne neziskové organizácie, čo zdôvodnili potrebou väčšej občianskej kontroly nad efektívnym čerpaním fondov.

Aj české ministerstvo pre miestny rozvoj tvrdí, že v postupe príprav Partnerskej dohody je krajina pozitívne hodnotená nielen nezávislým hodnotiteľom, ale aj OECD. Vláda by mala dohodu schváliť na jar a k podpisu s Komisiou by malo dôjsť do konca leta.