Španielske a írske regióny dostanú prostriedky na boj proti kríze

foto: flickr, autor: markelredondo

Na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu Parlament schválil dve španielske a jednu írsku žiadosť o poskytnutie financií. V Španielsku, kde kolaps sektoru staviteľstva viedol k vážnemu oslabeniu ekonomiky, sa financie alokujú na podporu pracovníkov v oblasti keramiky v rámci staviteľského sektoru v tamojšom regióne  Valencia. Spolu 181 spoločností bolo nútených prepustiť spolu 1600 zamestnancov, a teraz dostanú takmer 6,6 milióna eur.

Druhá pomoc Španielsku vo výške takmer dva milióny eur poputuje do drevárenského sektora v regióne Castilla- La Mancha, kde museli prepustiť 557 pracovníkov. V juhovýchodnom Írsku zasa štyri spoločnosti z odvetvia výroby keramického kryštálu vo Waterforde získajú viac ako 2,57 milióna eur za 598 nezamestnaných.

Posledné dve menované vyťažia z toho, že sa v roku 2009 zmenili pravidlá EGAF a zjednodušili sa podmienky získania pomoci- o prostriedky sa môže v súčasnosti uchádzať spoločnosť, kde boli nútení prepustiť viac ako 500 zamestnancov v priebehu štyroch mesiacov- v minulosti bol pritom strop 1000 prepustených.

Talianska stredopravicová poslankyňa EP a spravodajkyňa v otázke EGAF v Parlamente uviedla, že „v čase vysokej miery nezamestnanosti je kľúčové sa sústrediť na efektívne a inovatívne nástroje, ktoré pomáhajú prepusteným pracovníkom opäť sa efektívne vrátiť na trh práce.“

Poslanci z postihnutých regiónov zareagovali na správu pozitívne. Írsky člen EP Alan Kelly povedal: „Toto financovanie predstavuje pre ľudí podanie pomocnej ruky, čo je rozdielne ako milodary,“ a dodal, že „je to fond, ktorý investuje do ľudí“ a mal by „sa ukázať ako nevyhnutný stimul pre regióny, ktoré vo veľkej miere potrebujú investície.“

V Španielsku aj v Írsku regionálni politici a europoslanci vyzvali, aby sa fondy dostali rýchlo a efektívne k relevantným národným a regionálnym finančným úradom a tým sa urýchlil prístup nezamestnaných ľudí k rekvalifikačným kurzom.