Španielsko chce Atlantickú stratégiu

foto: rybár nesie svoju sieť na pobrežie počas západu slnka

Po začatí Dunajskej stratégie, ktorá vznikla z počiatočného návrhu Výboru regiónov a silného lobingu členov Parlamentu z krajín strednej a východnej Európy, sa španielske predsedníctvo domnieva, že ďalšou stratégiou v tejto oblasti by mal byť „Atlantický oblúk“.

Politika zameraná na oceán

V prípade podpory zo strany Komisie sa bude Atlantická stratégia venovať najmä otázkam ochrany životného prostredia a biodiverzity pobrežia Atlantického oceánu ako aj oživeniu kľúčových sektorov v tejto oblasti – turizmu, plavbe, morskému výskumu a inováciám, získavaniu energie, ekologickým aktivitám, námornej doprave, konštrukcii lodí, rybolovu a rozvoja prístavov.

Na stretnutí Konferencie okrajových prímorských oblastí v španielskom meste Gijón minulý týždeň vyjadril španielsky minister pre územie Manuel Chaves podporu tomuto návrhu na vytvorenie integrovanej atlantickej makro-stratégii a jeho presadeniu na EÚ úrovni.

Táto spolupráca by spojila pobrežia a regióny Atlantického oceánu Španielska, Portugalska, Francúzska, Británie a Severného Írska podobne ako to už spravila Komisia Atlantického oblúku. Tá vznikla minulý rok ako vlastná iniciatíva Konferencie okrajových prímorských oblastí.

Podľa EurActiv Španielsko teraz Vincente Álvarez Areces ako predseda španielskeho regiónu Asturias požiada Výbor regiónov, aby vytvoril skupinu na spropagovanie tejto myšlienky.

Tento vývoj udalostí nie je pre nalcov regionálnej politiky žiadnym prekvapením, keďže španielsky minister pre záležitosti EÚ Diego López Garrido vyjadril tejto stratégii podporu už v septembri minulého roku.

Príliš veľa mikro stratégií?

Nie je však jasné, koľko politického kapitálu je Španielsko do vytvorenia takejto stratégie ochotné investovať – najmä vzhľadom na to, že jeho agenda šesťmesačného predsedníctva je už i tak plná. Španielske predsedníctvo tak možno nebude mať čas ani energiu na to, aby sa za túto stratégiu postavilo v takej miere ako to spravilo Švédsko počas svojho predsedníctva v prípade Baltickej stratégie. To spravilo z jej prijatia jeden z kľúčových bodov svojho oficiálneho programu.  

Po kontaktovaní zo strany EurActiv sa zdroje z Výboru regiónov vyjadrili, že nepočuli o žiadnej snahe presadiť túto stratégiu Atlantického oblúka pomocou ich kanálov. Zatiaľ sa tak zdá, že slová Madridu nie sú doplnené žiadnou skutočnou činnosťou v tejto oblasti. Jeden z predstaviteľov sa vyjadril, že v súčasnosti existuje také množstvo návrhov v oblasti mikroregionálnych stratégií až je ťažké zistiť, ktorú z nich brať vážne.